Webbanmälan

Idrottspsykologi med Malin Tillman

SvSF bjuder in till digital utbildning i idrottspsykologi med Malin Tillman, idrottspsykolog vid RF Elitidrottsstöd. Utbildningen sker i Zoom, är kostnadsfri och riktar sig främst till tävlande skyttar. Det krävs inga förkunskaper.

Utbildningen omfattar fyra steg som är uppdelade på 4 st föreläsningar.
Utbildningens utformning gör att Steg 1 är grundläggande och obligatorisk för att kunna delta på resterande steg.
Detta medför att er anmälan endast gäller för Steg 1, de som genomför Steg 1 kommer sedan bli inbjudna till resterade steg.

Datum för föreläsningarna:

 • Steg 1: Torsdag 29:e april
 • Steg 2: Onsdag 12:e maj
 • Steg 3: Torsdag 27:e maj
 • Steg 4: Torsdag 3:e juni

Alla föreläsningar startar kl. 19:00.

 

Antal deltagare: Max 70 st, först till kvarn.

Plats: Digitala mötesverktyget Zoom, en länk till föreläsningen med instruktioner kommer skickas ut till de som anmält sig till Steg 1. Länk till resterande föreläsningar skickas till de som genomfört Steg 1.

Längd: Föreläsningarna är mellan 90 och 120 minuter.

Pris: Utbildningen är kostnadsfri.

 

Om föreläsningarna:

Steg 1 – Baskunskaper
I den delen kommer vi att prata om grunderna i idrottspsykologi. Du kommer lära dig mer om tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop med varandra, och hur de är relaterad till prestation. Du kommer att lära dig grunderna i ACT och hur denna approach kan vara fördelaktigt i samband med idrottsprestation och hälsa. Slutligen introduceras ett verktyg som hjälper med att analysera utmanande situationer du möter i ditt idrottande.
Steg 2 – Motivation
Vid detta tillfälle kommer vi diskutera begreppet motivation. Vad är det som motiverar dig i ditt idrottande, hur skulle du kunna öka din motivation? Därefter introduceras ett område som är viktigt för motivationen, nämligen värden. Du kommer att få utforska dina värden kopplat till din idrott, och sedan jobba vidare med hur dessa värden kan guida dig i vardagen och skapa motivation, men även hur de kan hjälpa dig att hantera utmanande situationer i ditt idrottande. Avslutningsvis kommer vi att belysa vikten av att sätta mål.
Steg 3 – Nervositet
I tredje delen kommer vi att lära oss mer om koncentration. Förmågan att kunna vara ”här och nu” och inte dra iväg med tankarna är avgörande för både prestation och välbefinnandet. Du kommer att få tips kring hur du kan träna på att bli bättre på just det. Sedan kommer vi att diskutera hur vi kan förhålla oss på ett fördelaktigt sätt till de negativa tankar som ibland kan dyka upp i utmanande situationer.
Steg 4 – Koncentration
I sista del kommer vi att prata om känslor som kan dyka upp i idrottssammanhang. Två av de mest vanlig förekommande känslor för skyttar är nervositet och irritation. Vi kommer att belysa hur vi kan se på våra känslor, och framförallt diskutera hur vi på bästa sätt hanterar sådana känslor så de inte står i vägen för våra handlingar.

Varmt välkomna till utbildningen!

Information

 • 2021-04-25
  • 2021-04-29 19:00 - 21:00
  • 2021-05-12 19:00 - 21:00
  • 2021-05-27 19:00 - 21:00
  • 2021-06-03 19:00 - 21:00
 • Zoom
 • Eric Wallberg, Malin Tillman

Information

 • 2021-04-25
  • 2021-04-29 19:00 - 21:00
  • 2021-05-12 19:00 - 21:00
  • 2021-05-27 19:00 - 21:00
  • 2021-06-03 19:00 - 21:00
 • Zoom
 • Eric Wallberg, Malin Tillman