Webbanmälan

Basutbildning för ridsportens ledare

Ridsportens basutbildning ger våra ledare en gemensam och stadig grund att stå på. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Minimiålder det år man fyller 18.

Information

 • 2021-05-12
  • 2021-05-29 09:00 - 13:00
  • 2021-06-05 09:00 - 13:00
 • Teams
 • 500 SEK
 • 5 av 15

Information

 • 2021-05-12
  • 2021-05-29 09:00 - 13:00
  • 2021-06-05 09:00 - 13:00
 • Teams
 • 500 SEK
 • 5 av 15