Webbanmälan

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande - Stockholm


Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt perspektiv på mental träning.
ACT är nära besläktat med mindfulness och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medan ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestation och välbefinnande.

Målgrupp
Kursen vänder sig till landslagsaktiva på seniornivå, förbundskaptener, rikstränare eller motsvarande på junior- och seniornivå (inklusive RIG/NIU). För att vara aktuell för kursen ska ditt uppdrag inte vara ”äldre” än från år 2019.  

Anmäl dig senast den 25 september 2021

Ansvariga och kontaktpersoner
Liselotte Ohlson, Riksidrottsförbundet -  liselotte.ohlson@rf.se eller 08-699 62 27
Göran Kenttä, Riksidrottsförbundet -  goran.kentta@gih.se Information

  • 2021-10-25 10:00 - 17:00
  • 2021-10-26 09:00 - 17:00
  • 2021-10-27 09:00 - 15:30
 • Bosön, Stockholm
 • Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi. För logi på Bosön, kontakta bokningen: 08 699 66 00 eller boka@boson.nu

Information

  • 2021-10-25 10:00 - 17:00
  • 2021-10-26 09:00 - 17:00
  • 2021-10-27 09:00 - 15:30
 • Bosön, Stockholm
 • Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi. För logi på Bosön, kontakta bokningen: 08 699 66 00 eller boka@boson.nu

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.