Webbanmälan

Mötesplats, Anpassad fysisk aktivitet-idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning

Mötesplats SM-veckan är en arena för samtal om ämnen som aktuell forskning, idrott och besöksnäring. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Halland, Halmstads kommun, Destination Halmstad, Högskolan i Halmstad och samarbetspartners för SM-veckan. Vi är glada över att kunna genomföra Mötesplats trots att SM-veckan i Halmstad är inställd. 


Riksidrottsförbundet är tydliga med att målet idrott för alla även gäller personer med någon form av funktionsnedsättning. För att få möjlighet att idrotta efter sina egna förutsättningar krävs anläggningar och sociala gemenskaper som är tillgängliga för alla. Temat för paneldebatten fokuserar på beprövad erfarenhet och forskning kring hur inkluderande idrott kan påverka hälsan och leda till samhällsnytta för personer med funktionsnedsättningar. Samtalet kommer också handla om hur föreningslivet kan utvecklas genom att vara mer inkluderande.

13.00 Välkomna, Katharina Nilsson och Lars Kristén

13.05 Forskningsöversikt inom Anpassad fysisk aktivitet, Lars Kristén

13.15 Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet i Östersund kommun, medverkande:
Annichen Kringstad, projektledare och Göran Matzén, handläggare, Östersund kommun
Östersund ska vara en kommun som är attraktiv för människor att leva, jobba och utvecklas i - en kommun tillgänglig för alla. Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet är viktiga frågor både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden.
Inom området fysiska aktivitet och rörelse arbetar kommunen med flera utvecklingsprojekt. I samverkan med Parasportförbundet och Mittuniversitetet genomförs ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning”. Kommunen har också varit med i projekt Champa som Parasportförbundet drivit där tillgängligheten på aktivitetsytor kartlagts för att kunna kommuniceras och förbättras. Utvecklingen av anläggningar och arenor för Parasportarrangemang vintertid har hög prioritet i kommunen.

13.35 Bensträckare

13.40 Inkluderande och tillgänglig idrottsförening, medverkande:
Minna Slottheden är grundare av Caprifolens voltigeklubb i Laholms kommun och har under 20 års tid arbete för att voltigen ska bli en sport möjlig för alla. Under de senaste 3 åren har Minna arbetat som projektledare i Caprifolens projekt ”Hästen talar alla språk”, som tagit fram verktyg för att inkludera målgruppen personer med funktionsnedsättning i föreningar. Föreläsningen tar bl a upp: -Inkludering, -Delta på lika villkor och -Ingå i en mixad grupp.

14.00 Paneldebatt, medverkande:
Lars Kristén, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
Katharina Nilsson, idrottskonsulent, RF-SISU Halland
Peter Malmberg, idrottskonsulent, Hallands Parasportförbund
Monica Svensson, funktionsrättskonsulent, Halmstad Kommun
Linda Torége, ansvarig kompetensstöd, Parasport Sverige
Ebba Einarsson, elit paraidrottare, Rodd


Vid frågor om anmälan, kontakta Åsa Agmyr, 070-341 40 03, asa.agmyr@rfsisu.se
För att anmäla sig här via IdrottOnline krävs att du fyller i ditt personnummer. Vill du inte ange det, anmäl dig genom att maila till utbildning.halland@rfsisu.se (namn och organisation). 

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-06-30 13:00 - 14:30
  • Digitalt via Youtube

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-06-30 13:00 - 14:30
  • Digitalt via Youtube

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.