Webbanmälan

Mötesplats SM-veckan, Kraften i evenemang

Mötesplats SM-veckan är en arena för samtal om ämnen som aktuell forskning, idrott och besöksnäring. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Halland, Halmstads kommun, Destination Halmstad, Högskolan i Halmstad och samarbetspartners för SM-veckan.  Vi är glada över att kunna genomföra Mötesplats trots att SM-veckan i Halmstad är inställd. 

Kraften i evenemang är något som allt fler destinationer och arrangörer upptäcker. Evenemang blir en motor för att skapa andra värden utöver genomförandet. Glädjen och kraften finns alltid men med en struktur och strategi kan det ge fantastiska avtryck inom många områden.  
Legacy och de sju kapitalen är ett arbetssätt som gör att du kan fånga upp och förstärka evenemangets positiva effekter och skapa ett evenemang som blir en angelägenhet för många även långt tid efter genomförandet.
Seminariet kommer vidare att belysa det framtida evenemanget och dess besökare med utgångspunkt från genomförda goda exempel och slutligen hållbarhet ur olika perspektiv inte minst den ekonomiska aspekten.
Följ med oss på en resa genom evenemangen och ta del av kraften i dem!! 

Panelen består av Ann Johansson (Destination Halmstad AB), Maria Hallberg (Projektledare SM-veckan, Riksidrottsförbundet), Andreas Andersson (Upplevelseinstitutet), Robert Rentsch (KAM Idrott, Folksam), Jørn Sønderkjær Christensen (Århus kommun) och Jennie Lindell (Svenska Handbollförbundet).

Vid frågor om anmälan, kontakta Åsa Agmyr, 070-341 40 03, asa.agmyr@rfsisu.se
För att anmäla sig här via IdrottOnline krävs att du fyller i ditt personnummer. Vill du inte ange det, anmäl dig genom att maila till utbildning.halland@rfsisu.se (namn och organisation). 

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-02 10:00 - 12:00
  • Digitalt via Youtube

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-02 10:00 - 12:00
  • Digitalt via Youtube

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.