Webbanmälan

Mötesplats SM-veckan, Rörelsefaktor – ett sätt att synliggöra idrott och rörelse i samhällsplanering

Mötesplats SM-veckan är en arena för samtal om ämnen som aktuell forskning, idrott och besöksnäring. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Halland, Halmstads kommun, Destination Halmstad, Högskolan i Halmstad och samarbetspartners för SM-veckan.  Vi är glada över att kunna genomföra Mötesplats trots att SM-veckan i Halmstad är inställd. 

Riksidrottsförbundet och FOJAB arkitekter har under året tagit fram verktyget Rörelsefaktor. Verktyget är framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse. Jonnie Nordensky från Riksidrottsförbundet berättar om verktyget, idrottens behov av ytor samt hur planering av fysisk aktivitet också kan skapa andra goda effekter. I den efterföljande paneldiskussionen diskuteras bland annat verktyget kopplat till konkreta case.

Panelen består av Jonnie Nordensky (projektledare för Plats för idrott, Riksidrottsförbundet), Peter Gårdestedt (biträdande distriktidrottschef, RF-SISU Halland), Marie Leandersson (Förvaltningschef, Teknik och Fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun), Lisa Almer Rönnberg (Samhällsbyggnadsdirektör, Halmstads kommun) och Tom Englén (projektledare på Change the game i Umeå).

Vid frågor om anmälan, kontakta Åsa Agmyr, 070-341 40 03, asa.agmyr@rfsisu.se
För att anmäla sig här via IdrottOnline krävs att du fyller i ditt personnummer. Vill du inte ange det, anmäl dig genom att maila till utbildning.halland@rfsisu.se (namn och organisation). 

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-02 13:00 - 14:30
  • Digitalt via Youtube

Information

  • 2021-06-28
    • 2021-07-02 13:00 - 14:30
  • Digitalt via Youtube

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.