Webbanmälan

Webbinarie - LOK-närvarorapportering för ledare i IdrottOnline

Anmälan ska vara gjord senast 7/9 kl 15. Mötet kommer att hållas digitalt i Microsoft Teams och länk skickas ut i anslutning till mötet. 

IdrottOnline är idrottsrörelsens egna administrationsverktyg. Det är gratis för föreningar att använda och är en länk mellan idrottföreningar, förbund och Riksidrottsförbundet. Under 45 minuter går vi igenom hur digital närvarorapportering i IdrottOnline webben går till och vilka förutsättningar som krävs. Detta är för ledare som närvarorapporterar och lägger upp planerade aktiviteter. 

Idrottsföreningar i Skåne kan kontakta pia.bergknut@rfsisu.se för frågor om systemet och angående tillfället. 

Information

  • 2021-09-07
    • 2021-09-07 19:00 - 19:45
  • digitalt
  • Pia Bergknut

Information

  • 2021-09-07
    • 2021-09-07 19:00 - 19:45
  • digitalt
  • Pia Bergknut

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.