Webbanmälan

Tennisens Plattform - Stockholm

Teori 18 september är Digitalt!

Praktik 19 september är på plats på TSK Malmen, Tennisstadion!

Detta är en utbildning för dig som vill börja arbeta som hjälptränare.  
 

Anmälan
Vid rubriken Idrottsorganisation väljer du din förening inklusive den idrott du utövar. Prova olika alternativ om du inte får fram din förening som exempel IK Bolton alternativt Bolton etc.

Vid anmälan krävs att du tillhörs en svensk tennisklubb som tillhör Svenska Tennisförbundet.  
För att bli godkänd på kurserna krävs 100% närvaro och praktik i din klubb med en inlämningsuppgift/er. 

Kursen faktureras din klubb som du tillhör som du anger vid anmälan. 
Alla kurser har begränsat antal platser. Blir kursen full flyttas de sist anmälda över till nästa kurs.

Kallelse
Kallelse mejlas till alla deltagare några dagar innan kursstart. Information om tider och kursplats finns även här på hemsidan.

Första steget i våra egna kurser kallas Tennisens Plattform, och är en bred utbildning som ger en bra bas för dig som vill bli barn- och ungdomstränare. Kursen är en tennisspecifik  och kommer att anordnas på många håll i landet under 2021.

Tennisens Plattform är en kurs som innehåller bland annat kursmoment som barn och ungdomars utveckling, grundläggande träningslära och tennisteknik. Teoripass varvas med praktik på banan, med ett särskilt fokus på grundläggande slagteknik, koordinationsträning, och Play and Stay-metodiken. Teorin är digital. Praktiken är på plats TSK Malmen. Totalt består kursen av 4 tillfällen.

Kursen avslutas med att deltagarna ska skicka in en inlämningsuppgift och genomförd praktik i sin klubb senast 3 veckor efter sista kurstillfället för att bli godkänd.

Läs mer om Svenska Tennisförbundets tränarutbildningar på www.tennis.se.

När kursen är full innan sista anmälningsdag visas det på den som "röd" på statuslinjen vid anmälan. Du kan fortfarande anmäla dig och blir placerad på en reservlista. Kommer du inte med kommer du att flyttas till nästkommande kurs som går.

Kursdiplom mailas ut till alla efter att alla  i kursen har avslutats.

Information

 • 2021-09-13
  • 2021-09-18 09:00 - 16:00
  • 2021-09-19 09:00 - 17:00
 • Teori Digitalt via Teams, praktik på Tennisstadion
 • Eget boende
 • Lunch och fika ingår.
 • 2000 SEK
 • Kurslitteratur och lunch ingår när det är praktik på plats, TSK Malmen.
 • Gäller alla kurser som arrangeras av Tennis Stockholm och konferenser. Om avbokning som sker senare än en vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg senast 4 dagar innan kursstart.
 • Inga förkunskaper krävs, Åldersgräns; 14-15 år

Information

 • 2021-09-13
  • 2021-09-18 09:00 - 16:00
  • 2021-09-19 09:00 - 17:00
 • Teori Digitalt via Teams, praktik på Tennisstadion
 • Eget boende
 • Lunch och fika ingår.
 • 2000 SEK
 • Kurslitteratur och lunch ingår när det är praktik på plats, TSK Malmen.
 • Gäller alla kurser som arrangeras av Tennis Stockholm och konferenser. Om avbokning som sker senare än en vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg senast 4 dagar innan kursstart.
 • Inga förkunskaper krävs, Åldersgräns; 14-15 år