Webbanmälan

Sponsring och dess möjligheter

Sponsring är ett effektivt sätt för företag att öka kännedomen om sitt varumärke och koppla samman det med en idrottsförenings positiva värden. Man ska se sponsring som ett kommunikationsverktyg som öppnar vägar till kommunikation med konsumenter och sätt att bygga upp sitt varumärke. Sponsring är inte enbart synlighet för företag utan relationsskapande. Rätt partnerskap kan ge bra inkomster till en förening.


Vi kommer prata om hur oftast sponsring ur ett lokalt föreningsperspektiv ser ut och vad sponsring faktiskt kan åstadkomma, både ekonomiskt, varumärkesbyggande och rekryteringsmässigt.

Vi kommer gå igenom delar som:

 • Vikten av förarbetet
 • Hur man ska tänka när man skapar och formar erbjudandet
 • Finns det någon mall för att prissätta erbjudandet?
 • Hur man ska tänka vid försäljningsarbetet
 • Den lite snåriga djungeln med avtal och juridik
 • Vikten av aktivering för ett lyckat resultat
 • Utvärderingen, en ofta bortprioriterad men viktig del av sponsorskapet

 

I och med detta hoppas vi ge er verktyg som ni kan jobba med i er förening för att lyckas med ert sponsringsarbete. Hitta ett lite mer strategiskt sätt att jobba, hitta nya vägar och nya intäktsmöjligheter.
Information

 • 2021-08-16
  • 2021-08-19 19:00 - 20:30
 • Idrottens Hus Linköping
 • Ulrika Smith Svenstedt, Ida Kellström

Information

 • 2021-08-16
  • 2021-08-19 19:00 - 20:30
 • Idrottens Hus Linköping
 • Ulrika Smith Svenstedt, Ida Kellström

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.