WebbanmÀlan

Fystestning och Träningsplanering - Med praktisk tillämpning

Under tre tillfällen kommer du att få lära dig mer om effektiva fystester för idrott och hur testresultat kan användas för att effektivisera träningsplaneringen. 


Vi kommer att gå igenom vad som är viktigt att tänka på för att ett test ska vara tillförlitligt, och hur du vet om ett visst test är relevant för just din idrott. Testning av olika fysiska kvaliteter kommer att avhandlas, som styrka, explosivitet, snabbhet och uthållighet. 
Du kommer att få lära dig att tolka testresultat och hur du kan använda resultaten som en hjälp för dig och dina aktiva i den kortsiktiga och långsiktiga träningsplaneringen. 

Utbildningen är totalt cirka 10 timmar och består av tre gemensamma träffar. Eget arbete och reflektion mellan träffarna kommer även förväntas genomföras.

Målgrupp: 
Du som är tränare eller ledare för aktiva som är minst 16 år. 
Du som är minst 16 år och aktiv inom föreningsidrotten.


Utbildare:
Marcus Algotsson, RF-SISU Halland
marcus.algotsson@rfsisu.se 
076-777 22 30

Övriga frågor:
Malin Eriksson, RF-SISU Halland  
malin.eriksson@rfsisu.se 
070-285 43 57

Information