Webbanmälan

Workshop - Digitalisering för att förbättra demokratin

Välkomna att delta på en digital mötesplats där vi fokuserar på hur vi kan fortsätta driva en demokratiskt styrd förening i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Välkomna att delta i en workshop med fokus kring digitalisering och föreningsdemokrati:

Vi upplever att våra medlemmar har ett allt mer individualistiskt synsätt, vilket lett till att det är färre som vill arbeta i föreningsstyrelser. Föreningskunskapen, exempelvis gällande demokrati verkar minska. Samtidigt har vi inte uppmuntrat till bildning inom området, vilket vi behöver göra för att vända trenden. Med denna workshop ämnar vi påbörja förändringsarbetet. Vi behöver också hitta formerna att dra nytta av att dagens ungdom organiserar sig digitalt.

Under workshopen kommer vi att fokusera mycket på gruppdiskussioner, både i blandade grupper men ni kommer även ges möjlighet som förening att på egen hand diskutera och problematisera kring var ni står idag och vad ert behov är för att ta nästa steg. Diskussionerna kommer att handla om föreningsdemokrati, hur man kan använda digitala verktyg för att främja detta. Vi kommer även fördjupa oss kring möten i föreningsregi och framförallt på årsmöten och hur vi kan säkerställa att dessa genomförs på ett sätt som främjar demokratin även när det krävs att dessa behöver genomföras i digital form. I workshopen kommer ni även att få ta del av lite tips och verktyg som ni kan ta med er i framtiden för att ni ska känna er trygga att fortsatt utveckla er verksamhet. 

Information

 • 2021-10-21
  • 2021-10-21 18:00 - 20:30
 • Microsoft Teams
 • Andreas Siggelin
 • 1 av 15

Information

 • 2021-10-21
  • 2021-10-21 18:00 - 20:30
 • Microsoft Teams
 • Andreas Siggelin
 • 1 av 15