Webbanmälan

Idrottspsykologi - TEMA Motivationsarbete i praktiken SDT och MI, Göteborg

Motivationsarbete i praktiken – coachande strategier från SDT och MI

Kursen syftar till att klargöra hur tränare eller andra personer som är aktiva i föreningen kan främja motivation och skapa goda förutsättningar för utveckling i mötet med idrottarna (individuellt och i grupp). Dels genom en förståelse för motivation utifrån självbestämmande teorin (Self-Determination Theory, SDT) och genom en praktisk tillämpning av samtalsmetoden Motiverande samtal (MotivationalInterviewing, MI).

Karolina Edler, socionom, arbetar som utbildare i MI och coaching, MI-handledare, författare och coach. 

Karolina samarbetar bland annat med SISU och har skrivit böckerna ”Motiverande samtal – handbok för coacher och tränare inom idrotten” och ”Motiverad till träning – med MI som metod”. Karolina har även medverkat som författare i boken ”Motivation inom Träning, Hälsa och Idrott – ett självbestämmandeperspektiv” (Lindwall, Stenling, Weman Josefsson, red).


Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, maila kurser.vastragotaland@rfsisu.se alternativt ring 0709265827. 

Återbud lämnas senast 2 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen en avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse med mer information mejlas till deltagare som angett e-postadress några dagar före utbildningen/föreläsningen.

Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i anmälan. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”. 

Frågor
victoria.johannesson@rfsisu.se / 070 926 58 27

Information

 • 2021-09-01
  • 2021-09-08 17:30 - 20:30
  • 2021-09-23 17:30 - 20:30
 • Mejerigatan, Göteborg
 • Karolina Edler
 • Inkl fika
 • 1000 SEK
 • 1000 kr/deltagare. (Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.)
 • Anmälan är bindande. Fakturan skickas till föreningen om inget annat angetts i anmälan. Återbud senare än 2 dagar innan tillfället alt. att utebli medför att hela deltagaravgiften faktureras.

Information