Webbanmälan

Digital: Grundutbildning för tränare - unga ledare 14-20 år

För dig som är ledare i ålder 14-20 år!

Utbildningen genomförs digitalt via länk.

Grundutbildning för tränare- Unga ledare (Ersätter Plattformen Unga ledare) är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Man lär sig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att barn och ungdomar kan röra sig på många olika sätt och hur man kan göra en bra planering på träning utifrån ålder och mognad.

Nytt för vår nya ledarskapsutbildning är att det ingår egna studier på webben som komplement mellan träffarna.

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Du som tränare och ledare och den fantastiska insats du gör är helt avgörande för idrotten. Du som tränare gör skillnad!

Innehåll
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.
Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas

För vem är utbildningen?
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Grundutbildningens avsnitt:
    Jag och idrottsrörelsen
    Jag och ledarskapet
    Jag och träningen
    Jag och utövaren
    Valbar del

Grundutbildningens upplägg:
    Egna studier via webb och inläsning
    Digitala träffar
    Hemuppgift att genomföra i din förening
    Omfattning: Totalt cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter.

För att bli godkänd och erhålla ett intyg på utbildningen krävs närvaro på båda träffarna samt inlämning av två hemuppgifter.

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, maila kurser.vastragotaland@rfsisu.se alternativt ring 0709265827. 

Återbud lämnas senast 5 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen en avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse mejlas till deltagare som angett e-postadress några dagar före utbildningen/föreläsningen.

Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i anmälan. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”. 

Frågor
victoria.johannesson@rfsisu.se / 070 926 58 27

Information

  • 2021-09-03
    • 2021-09-08 18:00 - 20:00
    • 2021-09-25 09:00 - 17:00
  • Digitalt via länk
  • Ulrica Kartengren
  • För alla gäller att det är bindande anmälan och att återbud mindre än 5 dagar innan kursstart alt utebli medför att hela deltagaravgiften faktureras föreningen.
  • Inga förkunskapskrav

Information