Webbanmälan

Idrottsdialog för kommunala politiker och tjänstepersoner

RF-SISU Norrbotten bjuder in kommunala politiker, tjänstepersoner och chefer i Norrbotten till en idrottsdialog kring frågor som rör fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Innehåll

Träffen innehåller tre spännande föreläsningar med olika perspektiv kopplat till fysisk aktivitet i samhällsplaneringen och byggandet av idrottshallar.

”Verktyget Rörelsefaktor” – Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet

”Rörelsefaktor” är ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Verktyget hjälper till att skapa en bättre helhetsbild av alla sorters fysisk aktivitet och är framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse.

”Manual för tillgänglighet/Campa arena!” - Alice Bergholtz, Parasport Sverige

Manualen har tagits fram av Parasport Sverige i syfte att ge tips och vägledning när det gäller god fysisk tillgänglighet på idrottsanläggningar och i träningslokaler. Bättre tillgänglighet innebär bättre idrott för fler.

”Konceptmaterialet Framtidens idrottshall” - Daniel Glimvert, Svenska gymnastikförbundet

Framtidens idrottshall ska genom innovativa lösningar, volymeffektivitet och flerfunktionalitet tillgängliggöra idrott och rörelse för fler. Genom detta ska den bidra till en ökad folkhälsa i samhället.

Var

Idrottsdialogen genomförs digitalt. Länk skickas till den e-post du uppger i anmälan.

När

Tisdagen den 31 augusti kl.13.00-15.00

Målgrupp

Kommunala politiker, tjänstepersoner och chefer i kommunerna i Norrbotten. Träffen passar dig som jobbar med fritid- och stadsbyggnadsfrågor.

Kostnad

Träffen är kostnadsfri

Anmälan

Anmälan senast 27 augusti 2021.
Välj "Annan" organisation (ej idrottsförening/förbund) vid anmälans första steg, samt "deltagare" (ej organisation) vid faktureringsinformationen. 

Frågor

Katarina Halvardsson, katarina.halvardsson@rfsisu.se , 070-686 80 90

_____________________________

Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan
Skicka en e-post till  norrbotten@rfsisu.se. Skriv ditt namn, fullständigt personnummer, kommuntillhörighet och att anmälan avser Idrottsdialogen 31 augusti.

Information

 • 2021-08-29
  • 2021-08-31 13:00 - 15:15
 • Teams (digitalt)
 • Träffen är kostnadsfri.
 • Anmälan är bindande, vid sjukdom meddela kursservice.

Information

 • 2021-08-29
  • 2021-08-31 13:00 - 15:15
 • Teams (digitalt)
 • Träffen är kostnadsfri.
 • Anmälan är bindande, vid sjukdom meddela kursservice.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.