Webbanmälan

Ekonomi i ridsportförening

Lär dig med om ridskoleekonomi! Vilka nyckeltal vi har att gå efter, hur vi arbetar med en budget och hur vi följer upp resultatet.

Ekonomi i ridsportförening vänder sig till dig som verksamhetsansvarig, kanslist med ekonomiansvar, ordförande, kassör, förtroendevald i styrelsen.

Under kursen som är uppdelad på tre tillfällen kommer vi titta närmare på hur budgetarbetet och verksamhetsplanering fungerar. Vi kommer prata om nyckeltal kopplat till ridskola och hur vi får likviditet i föreningen.Vi kommer också arbeta med uppföljning av det ekonomiska arbetet, hur vi arbetar efter en budget, hur man läser en resultatrapport och hur vi hanterar bokslutet.

Kusen kommer ske digitalt via Teams med tre träffar utspridda från slutet av september 2021 till mars 2022. Mellan träffarna får deltagarna med sig uppgifter att arbeta med hemma i föreningen för det egna ekonomiska arbetet.

Lotta Hillbom som håller i kursen har många års erfarenhet som verksamhetsansvarig både på mindre ridskola och på en av Sveriges största. På båda ridskolorna har hon med stor framgång ökat både omsättning och likviditet och gjort fina ekonomiska resultat.

Teamslänken kommer till den mejladress du anger i anmälan.

Information

  • 2021-09-29 17:30 - 20:30
  • 2021-11-25 17:30 - 20:30
  • 2022-03-08 17:30 - 20:30
 • Teams
 • Lotta Hillbom
 • 100 SEK
 • Avgiften faktureras föreningen. det går också bra att betala med swish eller kort i samband med anmälan.
 • Avanmälan efter sista anmälningsdag, som är den 15 september, faktureras.

Information

  • 2021-09-29 17:30 - 20:30
  • 2021-11-25 17:30 - 20:30
  • 2022-03-08 17:30 - 20:30
 • Teams
 • Lotta Hillbom
 • 100 SEK
 • Avgiften faktureras föreningen. det går också bra att betala med swish eller kort i samband med anmälan.
 • Avanmälan efter sista anmälningsdag, som är den 15 september, faktureras.