Webbanmälan

Processledarutbildning, bas

En grundläggande utbildning som ger dig en introduktion i processledning och förståelse för vad det innebär, samt konkreta verktyg att använda dig av i de vanligaste processerna som görs med idrottsföreningar och förbund. 

Själva processledarrollen handlar oftast om att leda en grupp i ett arbete från planering till implementering. Det kan vara insatser som görs under en längre tidsperiod, men det kan även vara något kort och specifikt som kräver vägledning.

Som processledare behöver du kunna vägleda samtal, ställa kloka frågor, summera diskussioner, strukturera upp olika åsikter och bidra med idéer och konkreta verktyg till utveckling- och förändringsprocesser. Att ställa rätt frågor är processledarens viktigaste verktyg under en process. Resultatet av frågorna blir tankar och svar som driver processen framåt.


Innehåll:
Hur du strukturerar, sammanfattar och sätter ramarna för processen 
Att leda möten framåt och kreativt genom frågor 
Pedagogik, verktyg och digitalt lärande 
Gruppdynamik och gruppens utvecklingsstadier
Härskartekniker och besvärliga människor
Vanligaste processerna och metoder/verktyg som kan användas vid dessa.
            - Konflikter och skavsår (för att reda i en konflikt)
            - Värdegrundsarbete (för att jobba fram eller revidera värdegrunden)
            - Idéarbete (för att jobba vidare med en idé som föreningen har)

Upplägg:
Utbildningen kommer genomföras i slutet av november 2021 under en och en halv dag. I början av februari 2022 kommer utbildningen avslutas med en kortare digital uppföljningsträff.

25 november 2021, heldagsträff kl 10.00-20.00 (fysisk träff)
26 november 2021, halvdagsträff kl 08.00-12.00 (fysisk träff)

1 februari 2022, uppföljningsträff 09.00-11.00 (digital träff)

Kostnad:
2000-1600 kr/person (inkluderar kost, samt kurslitteraturen ”Rörelse i rörelsen” och ”Processledning i teori och praktik”). Resa och boende ingår inte i deltagaravgiften.

Utbildningens målgrupp:
Distriktskonsulenter samt de som arbetar med föreningsutveckling på specialidrottsförbund (SF), specialdistriktsförbund (SDF) eller idrottsförening (IF).

Kontakt:
Petra Mörtsjö, petra.mortsjo@rfsisu.se
Linda Karlsson, linda.karlsson@rfsisu.se


___________________________________________________________________________

Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan, skicka namn, fullständigt personnummer, organisation, arrangemangets namn och datum till norrbotten@rfsisu.se. Information

 • 2021-11-18
  • 2021-11-25 10:00 - 20:00
  • 2021-11-26 08:00 - 12:00
  • 2022-02-01 09:00 - 11:00
 • Luleå
 • Petra Mörtsjö och Linda Karlsson
 • Ingår ej.
 • Fika, en lunch och en middag ingår.
 • 2000 SEK
 • I deltagaravgiften ingår kost och kurslitteraturen "Rörelse i rörelsen" och "Processledning i teori och praktik". Deltagaravgiften 2000 kr är en maxavgift och vi jobbar på att sänka avgiften till 1600 kr.
 • Anmälan är bindande. Vid sjukdom - meddela omgående.

Information

 • 2021-11-18
  • 2021-11-25 10:00 - 20:00
  • 2021-11-26 08:00 - 12:00
  • 2022-02-01 09:00 - 11:00
 • Luleå
 • Petra Mörtsjö och Linda Karlsson
 • Ingår ej.
 • Fika, en lunch och en middag ingår.
 • 2000 SEK
 • I deltagaravgiften ingår kost och kurslitteraturen "Rörelse i rörelsen" och "Processledning i teori och praktik". Deltagaravgiften 2000 kr är en maxavgift och vi jobbar på att sänka avgiften till 1600 kr.
 • Anmälan är bindande. Vid sjukdom - meddela omgående.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.