Webbanmälan

Rörelserikedom

Tom Englen projektledare hos stiftelsen för rörelserikedom ger tips på hur vi med rörelserikedom som filter kan göra idrottsaktiviteter ännu rörligare, roligare och mer hållbara. 

Rörelserikedom antas vara nyckeln till deltagande i fysiska aktiviteter. Alla idrotter, lekar, vardagssysslor och gympan i skolan ställer olika krav på dem som ska delta. Kraven är fysiska, exempelvis att kunna kasta och fånga eller springa och ändra riktning, såväl som psykiska och sociala. Genom att anamma konceptet rörelserikedom rustar du medvetet dina utövare med kompetenser som underlättar deras förmåga att delta i många olika sammanhang. Dessutom sänker rörelserikedom tröskeln för att engagera nya utövare i er verksamhet. 

Föreläsare: Tom Englén, utbildare i motivationsteori, Sveriges första proffs i beachvolley, numera ideella aktiv som ledare inom Vännäs Volleyboll. 

Information

 • 2021-08-12
  • 2021-08-16 12:15 - 13:00
 • via zoom
 • Tom Englen
 • 100 SEK
 • Kontakta din idrottskonsulent för hjälp med kostnadem
 • Ej avanmäld deltagare debiteras hela avgiften. Vid avanmälan kontakta susanne.sjostrom@rfsisu.se

Information

 • 2021-08-12
  • 2021-08-16 12:15 - 13:00
 • via zoom
 • Tom Englen
 • 100 SEK
 • Kontakta din idrottskonsulent för hjälp med kostnadem
 • Ej avanmäld deltagare debiteras hela avgiften. Vid avanmälan kontakta susanne.sjostrom@rfsisu.se

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.