Webbanmälan

Digital: Hållbar sponsring - Fördjupning

Målet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla sina praktiska färdigheter kring hållbar sponsring. Syftet är att individerna såväl som organisationerna ska utveckla färdigheter och kunskaper som ska leda till ett framgångsrikt och effektivt internt sponsorarbete.

Pass 1: Ett väl genomtänkt förarbete lägger grunden för det interna sponsorsarbetet. Vi diskuterar förväntningar, förutsättningar och organisatoriska utmaningar. Detta arbete bildar grunden och är en nödvändighet att förankra i sponsorgruppen. Vi går igenom hur vi kan skapa och forma erbjudandet ut mot sponsorn. Här fokuserar vi kring vilka centrala delar som gör att en rättighet kan skapa ett för sponsorn intressant erbjudande, hur det på bästa sätt kan struktureras upp, paketeras och kommuniceras ut till en sponsor.  

Pass 2: Vi inleder med hur vi ska prissätta och sälja erbjudandet, vi går igenom hur en rättighet kan tänka kring sin prissättning och värdering av avtalsrättigheter och paket. Vi går också in på hur rättigheten tar erbjudandet ut till marknaden och gör det ”köpbart” i sitt försäljningsarbete. Vi tittar också på hur vi skapar långsiktig nytta tillsammans med sponsorn.


Genomförande: Kvällstid i digital form via Zoom, två tillfällen och ca 3 h/pass. Föreläsning kommer varvas med regelbundna diskussioner och erfarenhetsutbyte (i workshops) mellan deltagarna i digitala grupprum.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som ansvarar för sponsringen i föreningen, arbetar i en sponsorgrupp eller som är anställd med ansvar för frågor inom sponsring och evenemang och som vill bredda och fördjupa sina kunskaper kring att paketera och utveckla föreningens erbjudande. 

Förkunskaper
Deltagarna har tidigare deltagit i Hållbar sponsring (grundkurs). 


Litteratur
Inför utbildningen ser vi gärna att du har boken Hållbar sponsring.
Har du inte det så kan du beställa den här: frans@tourdefrans.se.
Om du är anmäld till Hållbar sponsring fördjupning får du då ett rabatterat pris. 

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, anette.ellefsen@rfsisu.se alternativt ring 0709-26 58 33

Återbud
lämnas senast 2 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen hela deltagaravgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse
med mer information mejlas till deltagare som angett e-postadress några dagar före föreläsningen.

För mer information: anette.ellefsen@rfsisu.se / 0709-26 58 33

Information

 • 2021-09-08
  • 2021-11-16 18:00 - 20:30
  • 2021-11-24 18:00 - 20:30
 • Digitalt
 • Frans Fransson
 • Återbud lämnas senast 2 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen hela deltagaravgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.
 • Vi ser gärna att ni kommer minst 2 personer från er förening.

Information

 • 2021-09-08
  • 2021-11-16 18:00 - 20:30
  • 2021-11-24 18:00 - 20:30
 • Digitalt
 • Frans Fransson
 • 1000 SEK
 • Deltagaravgift: 1000 kr/ deltagare. Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i anmälan. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
 • Återbud lämnas senast 2 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen hela deltagaravgiften. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.
 • Vi ser gärna att ni kommer minst 2 personer från er förening.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.