Webbanmälan

Webbinarium: Förbättra klubbens kommunikation med sociala medier

Detta webbinarium riktar sig till dig som är delaktig i kommunikationen i klubben, klassförbundet eller distriktet? Webbinariumet ger dig kunskap om hur du och klubben kan nå ut till fler med aktiviteter och information i Sociala medier.

Hanna Ericksson, själv seglare och som jobbat bland annat på Search Magazine håller i utbildningen. Hanna har ett uppdrag för Svenska Seglarförbundet med målet att utveckla förbundets kommunikation och utbildningen är en del av denna satsning.

Webbutbildningen kräver inga förkunskaper men bra om du har inblick i din klubbs kommunikationskanaler som exempelvis hemsida och Facebook och hur ni kommunicerar idag. Bra att ha stämt av vad ni har för mål med kommunikationen som exempelvis om vill ni bli fler medlemmar, nå ut med era aktiviteter intern/externt, fylla båtplatser, få fler att ta ideella uppdrag etc. 

Under kursen kommer du att få en inblick i digital kommunikation och sociala medier och hur man på bästa sätt når ut med sina budskap via digitala kanaler. Du får handfasta tips hur man gör effektiva och attraktiva inlägg i olika kanaler.  

Du är välkommen att mejla in frågor i förväg till till Jenny Axhede på Svenska Seglarförbundets kansli på utbildning@ssf.se eller 08-503 142 81

Välkomna!

Information

 • 2021-09-30
  • 2021-10-05 18:30 - 20:30
 • Webben
 • Hanna Ericksson
 • 8 av 100

Information

 • 2021-09-30
  • 2021-10-05 18:30 - 20:30
 • Webben
 • Hanna Ericksson
 • Ingen kostnad
 • 8 av 100