Webbanmälan

Domarutbildning: Manlig artistisk gymnastik - regionsdomare

Regionsdomarkursen fokuseras främst på Riksprogrammet, både tekniska och artistiska utförandet. Efter avslutad kurs och godkänd examination blir deltagaren behörig att döma tävlingar som ingår i Riksprogrammet, både nationella, regionala samt lokala tävlingar där gymnaster tävlar på Riksprogrammet. Vid enstaka tillfällen kan E-bedömning på valfritt program i U, J och S- klasserna förekomma, i dialog med MTK.

Förberedelser

 • Vara väl insatt i gällande tävlingsreglerna
 • Känna till och kunna Gymnastikförbundets uppförandekod och värdegrund
 • Känna till den allmänna terminologin som används
 • Ha som målsättning att döma minst två tävlingar under nästkommande år

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik.
Examination: 
Teoretisk samt praktisk examination.
Kurslängd: 2 dagar

 

Du måste vara godkänd regionsdomare för att senare kunna gå förbundsdomarkurs. Det är möjligt att söka dispens till utbildning@gymnastik.se.

Information

 • 2021-09-30
  • 2021-10-15 18:00 - 2021-10-17 15:00
 • Luleå
 • Lars Stenberg, Lina Espling
 • Ingår ej. Kontakta kansliet för tips på boende och/eller hjälp med bokning.
 • Lunch och frukt ingår. OBS! Glöm ej att ange eventuella allergier vid anmälan.
 • 2000 SEK
 • 2000 kr för medlemmar i Gymnastikförbundet. 2600kr för icke medlemmar. I kursavgiften ingår material, frukt och lunch. Reseersättning utgår för resor över 5 mil enkel väg, hela resvägen minus 200 kr. Samåkning är ett krav. Gäller endast deltagare från region Norr.
 • ursanmälan är bindande. Återbud görs per e-post eller telefon senast 14 dagar innan kursstart. Hela kursavgiften debiteras om deltagare uteblir utan kontakt med förbundet, 75 % vid återbud efter sista återbudsdag, 25 % vid uppvisande av läkarintyg.
 • Deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk gymnastik.

Information

 • 2021-09-30
  • 2021-10-15 18:00 - 2021-10-17 15:00
 • Luleå
 • Lars Stenberg, Lina Espling
 • Ingår ej. Kontakta kansliet för tips på boende och/eller hjälp med bokning.
 • Lunch och frukt ingår. OBS! Glöm ej att ange eventuella allergier vid anmälan.
 • 2000 SEK
 • 2000 kr för medlemmar i Gymnastikförbundet. 2600kr för icke medlemmar. I kursavgiften ingår material, frukt och lunch. Reseersättning utgår för resor över 5 mil enkel väg, hela resvägen minus 200 kr. Samåkning är ett krav. Gäller endast deltagare från region Norr.
 • ursanmälan är bindande. Återbud görs per e-post eller telefon senast 14 dagar innan kursstart. Hela kursavgiften debiteras om deltagare uteblir utan kontakt med förbundet, 75 % vid återbud efter sista återbudsdag, 25 % vid uppvisande av läkarintyg.
 • Deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk gymnastik.