Webbanmälan

GRUNDLÄGGANDE TÄVLINGSLEDARUTBILDNING - DIGITALT

Svenska Tennisförbundet Mitt i samarbete med Svenska Tennisförbundet Öst inbjuder till Grundläggande Tävlingsledarutbildning som arrangeras digitalt under två dagar. 

Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av att vara med och arrangera tävlingar i din klubb. Efter utbildningen kan du arbeta som biträdande tävlingsledare.

Förkunskaper:

Att själv studera tävlingsbestämmelserna med hjälp av instuderingsfrågor som mailas ut innan kursstart. Svar på frågorna finns i Tävlingshandboken som går att ladda ned via www.tennis.se. Minimiålder 16 år. 

Kursmål: 

Att efter genomgången utbildning kunna fungera som assisterande tävlingsledare i sanktionerade tävlingar i kategori 2-5. 

Att kunna fungera som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som tävlingsledare. 

Information

 • 2021-11-24
  • 2021-11-27 10:00 - 17:00
  • 2021-11-28 10:00 - 14:00
 • Digitalt via Microsoft Teams
 • Mirza Beciragic
 • 800 SEK
 • Respektive klubb faktureras kursavgiften.
 • Att själv studera tävlingsbestämmelserna med hjälp av instuderingsfrågor som mailas ut innan kursstart.

Information

 • 2021-11-24
  • 2021-11-27 10:00 - 17:00
  • 2021-11-28 10:00 - 14:00
 • Digitalt via Microsoft Teams
 • Mirza Beciragic
 • 800 SEK
 • Respektive klubb faktureras kursavgiften.
 • Att själv studera tävlingsbestämmelserna med hjälp av instuderingsfrågor som mailas ut innan kursstart.