Webbanmälan

Ungdomstränarutbildning 12-14 år

Friidrott 12-14 år

Kursen genomförs av friidrottens distriktsförbund (UC) och handlar framför allt om hur man som tränare för ungdomar i pubertetsåldern kan bygga upp en åldersanpassad friidrottsverksamhet, där fokus ligger på utveckling av tekniska färdigheter i de enskilda grenarna samt koordination och fysiska egenskaper som styrka och uthållighet.

Som kursmaterial används boken Grundträning i Friidrott 10-14 år samt dess webbplats.
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/friidrott/tranarportal/tranarutbildning/grundtraning-i-friidrott/


Målgruppen är tränare som gått 10-12 års utbildningen.
För att bli antagen till Friidrott 12–14 år måste man först ha blivit godkänd på kursen Friidrott 10–12 år (inklusive de hemuppgifter som ingår i Friidrott 10–12 år och den idrottsgenerella kursdagen Grundutbildning för tränare).

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursinnehållet och delta i diskussioner under kursen bör deltagaren ha minst ett års erfarenhet av friidrottsträning med ungdomar.

Material från SISU idrottsutbildarnas "Grundutbildning för tränare" används.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/grundtranarutbildning-for-tranare/

Kursen omfattar fyra heldagar + självstudier på hemmaplan.

Information

  • 2021-10-16 09:30 - 17:00
  • 2021-10-17 09:00 - 17:00
  • 2021-11-20 09:00 - 17:00
  • 2021-11-21 09:00 - 17:00
 • Norrköping
 • Krister Hultberg

Information

  • 2021-10-16 09:30 - 17:00
  • 2021-10-17 09:00 - 17:00
  • 2021-11-20 09:00 - 17:00
  • 2021-11-21 09:00 - 17:00
 • Norrköping
 • Krister Hultberg