Webbanmälan

Engagera ideella

Märker ni av minskat ideellt engagemang i er förening? 
Med gemensamma krafter kan vi öka engagemanget

Vad är det som driver ideellt engagemang? Vilka behov behöver fyllas för att få fler att engagera sig?
Hur får vi fler att engagera sig i våra fantastiska föreningar?

Välkomna till två digitala föreläsningsträffar under hösten med Mia Thun från SvRF kring arbetsmaterialet Vår Ridsportförening.
Via arbetsmaterialet Vår Ridsportförening samt föreläsningarna, erfarenhetsutbyten och föreningsutveckling kommer ni att stärka ert arbete med att motivera ideella! 
Träffarna kommer hjälpa er att rekrytera, behålla och organisera ideellt arbete.

För att engagera så många som möjligt i föreningen är det önskvärt att flera personer från varje förening deltar.
Tex Styrelseledamöter, personal, valberedning och alla andra som vill vara med och bidra.
RF-SISU och distriktskansliet erbjuder stöd och vägledning mellan och efter träffarna i processen att arbeta fram eran unika plan för att få ännu fler engagerade medlemmar.

Träff 1 20 oktober kl. 18.30 till ca 20.30
Träff 2 17 november  kl.18.30 till ca 20.30

Anmäl senast 17 oktober via anmälningslänken. 
Efteranmälan via mail mail till lotta.solheim@ridsport.se 
Länk till första träffen mailas ut dagen innan till mailadress som angivits i anmälan.

Frågor? Kontakta Lotta Solheim via mail, se ovan, eller telefon 0220-45624.

Träffarna är kostnadsfria för medlemmar i Västmanland & Södermanlands Ridsportförbund

Information

  • 2021-10-17
    • 2021-10-20 18:30 - 20:30
    • 2021-11-17 18:30 - 20:30

Information

  • 2021-10-17
    • 2021-10-20 18:30 - 20:30
    • 2021-11-17 18:30 - 20:30