Webbanmälan

Banläggarutbildning barn och ungdom, digital

Svenska Orienteringsförbundet bjuder in till en digital banläggarutbildning med fokus på barn och ungdomar. Utbildningen kommer helt och hållet att genomföras digitalt via Teams. Utbildningen omfattar fyra tillfällen om cirka 2 timmar vid varje tillfälle. Utöver det tillkommer inläsning och eget arbete mellan träffarna. Utbildningen är skräddarsydd för dig som ska lägga banor för barn och ungdomar vid träning och tävling.

Tid

Utbildningen omfattar fyra olika tillfällen.

Tillfälle 1, 18 oktober 2021 klockan 18-20

Tillfälle 2, 1 november 2021 klockan 18-20

Tillfälle 3, 15 november 2021 klockan 18-20

Tillfälle 4, 29 november 2021 klockan 18-20

Utöver de digitala tillfällena tillkommer inläsning och eget arbete mellan samtliga träffar. Du bör vara beredd att avsätta minst 16-20 timmar till hela utbildningen.

Plats

Hela utbildningen genomförs digitalt via Microsoft Teams. Som anmäld kommer du att få en kallelse till respektive träff. Kallelsen innehåller en länk för att ansluta till utbildningen.

Deltagare

Utbildningen är ett samarbete med Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund. Deltagare från föreningar i Jämtland Härjedalen kommer att ha företräde. I mån av plats kommer även deltagare från andra föreningar att kunna vara med. Deltagarantalet är maximerat till 25 personer.

Utbildningen vänder sig till dig som är ledare och tränare för barn och ungdomar och som är intresserad av att öka dina kunskaper kring ledarskap samt banläggning för träning och tävling. Efter utbildningen har du fått ökad kunskap om ledarskap och banläggning. Du ska känna dig trygg i att lägga banor på rätt nivå för barn och ungdomar.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande moment:

-        Idrottsrörelsen

 • Ledarskapet
 • Träningen
 • Rörelseförståelse
 • Banläggningens grunder
 • Hänsyn till djur och natur
 • Sträckornas och kontrollerna
 • Sportslig rättvisa
 • Banor från grön till violett nivå
 • Eget arbete

Kurslitteratur

Boken Banläggning. Boken köper du i god tid innan utbildningen via SISU Idrottsböcker, https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/banlaggning/. Boken kostar 279 kronor.

Introduktionsutbildning för tränare, en webbaserad utbildning via https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/, utbildningen är gratis.

Övrigt material

För att kunna delta på utbildningen är det bra om du har tillgång till följande.

-        Dator

-        Ett digitalt banläggningsstöd. Kursledaren kommer att använda OCAD 2020. Även andra versioner av OCAD fungerar bra. Se mer på https://www.ocad.com/en/. Fråga i din förening om det finns en teamlicens för OCAD som du kan använda. Även Purple Pen fungerar bra. Det är ett fritt banläggarstöd som fungerar bra, se mer på https://purplepen.golde.org/.

-        Tillgång till en karta i digitalt format för att kunna genomföra det egna arbetet. Fråga den som är kartansvarig i din förening.

-        Microsoft Teams för att kunna ansluta till utbildningen. Läs mer på https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/free.

Kursledare

Lasse Greilert, Svenska Orienteringsförbundet

Kursavgift

Kursavgiften är 500:- per deltagare. Kursavgiften faktureras deltagarna eller deltagarnas respektive förening. Ange fakturaadress i samband med anmälan.

Anmälan

Senast den 11 oktober 2021. En bekräftelse med mer information skickas ut till samtliga antagna deltagare veckan innan utbildningens första tillfälle.

Upplysningar

Har du frågor angående utbildningen kontakta Lasse Greilert, 010-476 53 66, lars.greilert@orientering.se.

Välkommen med din anmälan!

Information

 • 2021-10-11
  • 2021-10-18 18:00 - 20:00
  • 2021-11-01 18:00 - 20:00
  • 2021-11-15 18:00 - 20:00
  • 2021-11-29 18:00 - 20:00
 • Digital
 • Lars Greilert
 • Ingår ej
 • 500 SEK
 • I kursavgiften ingår kursledning och kursdokumentation.
 • 24 av 25

Information

 • 2021-10-11
  • 2021-10-18 18:00 - 20:00
  • 2021-11-01 18:00 - 20:00
  • 2021-11-15 18:00 - 20:00
  • 2021-11-29 18:00 - 20:00
 • Digital
 • Lars Greilert
 • Ingår ej
 • 500 SEK
 • I kursavgiften ingår kursledning och kursdokumentation.
 • 24 av 25