Webbanmälan

Ungdomstränarutbildning 12-14 år

En kurs för dig som har varit tränare ett tag och vill lära dig mer om friidrottsträning i pubertetsåldern.

Förkunskaper/erfarenheter 
För att bli antagen till Friidrott 12–14 år måste man först ha blivit godkänd på kursen Friidrott 10–12 år (inklusive de hemuppgifter som ingår i Friidrott 10–12 år och den idrottsövergripande kursdagen Grundutbildning för tränare). 

Man bör också ha minst ett års erfarenhet av att vara tränare innan man går kursen Friidrott 12–14 år. 

Utbildningsmål 
De tränare som har genomgått kursen Friidrott 12–14 år ska ha fått följande idrottsspecifika kunskaper: 
· Känna till några tekniska betoningar och kunna instruera i alla friidrottens grenar. 
· Veta vilka faktorer som är särskilt ”träningsbara” under pubertetstiden. 
· Ha en grundläggande förståelse för hur träning kan periodiseras under ett träningsår och kunna skilja på allmän förberedelseperiod, tävlingsförberedelseperiod och tävlingsperiod. 

Dessutom ska utbildningen: 
· Stärka kursdeltagarnas vilja att vara tränare. 
· Ses som en möjlighet till nätverksbyggande/utökat kontaktnät med andra ungdomstränare. 
· Ge kursdeltagarna möjlighet att ta till sig ett reflekterande förhållningssätt till ledarskapet och ledaruppgiften. 
· Ge kursdeltagarna insikten att kursdagarna bara är ett av många tillfällen att söka kunskap om träning och tränarskap. 
· Ge kursdeltagarna en inblick i – och tid att reflektera över – barns och ungdomars rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.


Nästa nivå är 14-17 årsutbildningen. För att gå 14-17 års utbildningen krävs att att du gått 12-14 års utbildningen.

Information

 • 2021-09-23
  • 2021-10-02 09:00 - 17:00
  • 2021-10-03 09:00 - 17:00
  • 2021-10-23 09:00 - 17:00
  • 2021-10-24 09:00 - 17:00
 • Friidrottens Hus Göteborg
 • 3050 SEK
 • Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 950 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 2100 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 3050 kr. I priset ingår måltider. För de som har gått ”Friidrott 10-12 år” - Steg 1. 2017 eller tidigare och saknar den nya uppdaterade boken ”Grundträning i Friidrott 10-14 år” till kommer 320kr.
 • 10-12 årsutbildningen
 • 8 av 20

Information

 • 2021-09-23
  • 2021-10-02 09:00 - 17:00
  • 2021-10-03 09:00 - 17:00
  • 2021-10-23 09:00 - 17:00
  • 2021-10-24 09:00 - 17:00
 • Friidrottens Hus Göteborg
 • 3050 SEK
 • Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 950 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 2100 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 3050 kr. I priset ingår måltider. För de som har gått ”Friidrott 10-12 år” - Steg 1. 2017 eller tidigare och saknar den nya uppdaterade boken ”Grundträning i Friidrott 10-14 år” till kommer 320kr.
 • 10-12 årsutbildningen
 • 8 av 20