Webbanmälan

Basutbildning för seniorledare

RF-SISU Östergötland  bjuder in alla idrotter och ledare med intresse för ett livslångt idrottande, välmående och gemenskap. Utbildningen är sprungen ur projektet Aktiv senior, ett samarbete mellan Korpen, PRO och SISU Idrottsutbildarna med syfte att få Sveriges äldre befolkning att hålla i, börja om eller upptäcka den fysiska rörelsen.

Basutbildningens avsnitt:

Kropp och Knopp

Fysisk aktivitet för träning och välmående

Ledarrollen

Basutbildningens upplägg:

Två fysiska träffar och däremellan egna studier på webben

Ett reflektionshäfte när du gör webben

Omfattar totalt ca 9 lektionstimmar a 45 min

Avgift:

Kostnadsfri


Information

 • 2021-10-06
  • 2021-10-11 09:00 - 11:00
  • 2021-10-21 09:00 - 12:00
 • Korpen Motala
 • Åsa Hjärtstrand

Information

 • 2021-10-06
  • 2021-10-11 09:00 - 11:00
  • 2021-10-21 09:00 - 12:00
 • Korpen Motala
 • Åsa Hjärtstrand

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.