Webbanmälan

Ridsport 2025 - Vad blir nästa steg för ridsporten?

Datum: 10 november

Plats: Digitalt via mötesplattformen Microsoft Teams

Kostnad: Gratis

Välkommen till en digital träff där vi tillsammans stämmer av status i vårt gemensamma arbete i ridsporten, presenterar mätningar och lärdomar samt diskutera utmaningar och möjligheter.

Föreningens röst är viktig i träffen, som leds av Mittsvenska Ridsportförbundet tillsammans med Mia Thun, utvecklingssamordnare på Svenska Ridsportförbundet.

Information

Information