Webbanmälan

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Rollen som föreningsledare innebär att du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. Din roll som föreningsledare kan handla om att du är förtroendevald som en ledamot i en styrelse, är del av en arbetsgrupp eller på annat sätt är bistår föreningen i dess utveckling.

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen.

Fakta om introduktionsutbildning för föreningsledare
- Den är webb- och mobilanpassad. 
- Den består av två träffar, totalt 4 tim.
- Den är kostnadsfri.

Introduktionsutbildning för föreningsledare innehåller:
- Föreningen och demokratin
- Föreningen och idén
- Föreningen och verksamheten
- Föreningen och engagemanget
- Föreningen och administrationen

Kontakt
Petra Mörtsjö, petra.mortsjo@rfsisu.se
Sara Lindfors, sara.lindfors@rfsisu.se

___________________________________

Länken till föreläsningen kommer skickas till den e-post du uppger i anmälan. 
Detta görs ett par dagar innan föreläsningen.

Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan, skicka namn, fullständigt personnummer,
organisation, arrangemangets namn och datum till norrbotten@rfsisu.se.

___________________________________

Information till idrottsföreningar i Haparanda:
Föreläsningen ingår i Haparanda kommuns satsning "Utmärkt Förening". En satsning på föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.

Information

 • 2022-04-21
  • 2022-04-26 18:30 - 20:30
  • 2022-04-27 18:30 - 20:30
 • Teams
 • Petra Mörtsjö, Sara Lindfors

Information

 • 2022-04-21
  • 2022-04-26 18:30 - 20:30
  • 2022-04-27 18:30 - 20:30
 • Teams
 • Petra Mörtsjö, Sara Lindfors

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.