Webbanmälan

Motivera ideella - en framtidsspaning

Välkomna att spana in i framtiden tillsammans med RF-SISU Norrbotten. Under föreläsningen tittar vi på de trender som påverkar ideellt engagemang och vad aktuell forskning säger. Att spana in i framtiden är kanske din och din förenings bästa investering någonsin.

Som idrottsförening måste ni hänga med i samhällsutvecklingen och anpassa er till hur människors liv ser ut idag. Här får du veta mera om ett antal starka pågående samhällstrender och utmana dig och din förening att ta befälet över er egen framtid.

Många ideella föreningar brottas med att behovet att engagera fler aktiva i verksamheten. Föreningen kan uppleva att ingen vill engagera sig utan snarare köpa det som föreningen erbjuder, likt en vara på en marknad. Samtidigt vet vi, via forskningen, att det ideella engagemanget i Sverige både är omfattande och påfallande stabilt. Många människor skulle engagera sig om de tillfrågas och motiveras på rätt sätt.  Men hur gör vi detta på bästa sätt och vilket ledarskap krävs för att skapa motivation, engagemang samt en rekryteringsbas för fler ideellt aktiva? 

Vi kommer utgå från idrottens utvecklingsresa ”Modern förening engagerar”, lära vi oss mer om och diskutera de trender som påverkar ideellt engagemang. 

Delta gärna så många som möjligt från samma förening! Det underlättar det fortsatta arbetet och diskussionerna på hemmaplan.

Kontakt:
Petra Mörtsjö, petra.mortsjo@rfsisu.se

Information

  • 2022-05-01
    • 2022-05-04 19:30 - 20:30
  • Teams alt. Zoom
  • Petra Mörtsjö

Information

  • 2022-05-01
    • 2022-05-04 19:30 - 20:30
  • Teams alt. Zoom
  • Petra Mörtsjö

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.