Webbanmälan

Ledare som lyssnar

Grundläggande kunskap om psykisk hälsa för ledare som möter barn och unga på fritiden. Om att våga fråga, lyssna och hitta rätt stöd när det behövs. 

Att ha en meningsfull fritid och att ha goda relationer till vuxna i sin närhet är viktigt för att en ung person ska utvecklas och må bra. Som ledare träffar du många barn och unga, alla med olika behov. För dem kan du vara en viktig vuxen – för vissa kan du vara viktigare än du anar.

Utbildningen "Ledare som lyssnar" är en webbutbildning som är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Den syftar till att ge ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. Målet är att ledare som gått utbildningen ska vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa.

Utbildningens fyra olika delar:

 • Vad är psykisk hälsa?
 • Hur kan du stärka psykisk hälsa?
 • Hur kan du upptäcka att någon mår dåligt?
 • Hur du lyssnar och ger stöd?

Här kan du se en kort film om utbildningen "Ledare som lyssnar".

Målgrupp:

Alla vuxna som har en roll i en träningsgrupp.

Kontakt:

Åsa Christensen, RF-SISU Norrbotten.
E-post: asa.christensen@rfsisu.se
Tel: 070- 629 800 39


___________________________________

Länken till föreläsningen kommer skickas till den e-post du uppger i anmälan. 
Detta görs ett par dagar innan föreläsningen.

Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan, skicka namn, fullständigt personnummer,
organisation, arrangemangets namn och datum till norrbotten@rfsisu.se.

___________________________________

Information till idrottsföreningar i Haparanda:
Föreläsningen ingår i Haparanda kommuns satsning "Utmärkt Förening". En satsning på föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.

Information

 • 2022-03-31
  • 2022-04-05 19:30 - 21:00
 • Teams eller Zoom
 • Anmälan är bindande. Vid sjukdom meddela kursservice.

Information

 • 2022-03-31
  • 2022-04-05 19:30 - 21:00
 • Teams eller Zoom
 • Anmälan är bindande. Vid sjukdom meddela kursservice.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.