Webbanmälan

Våga fråga! Psykisk ohälsa i tränings- och motionsvärlden

Den psykiska ohälsan stiger i hela landet med störst ökning hos unga (Statistik Psykisk Hälsa - Folkhälsomyndigheten 2021). Dessutom rapporteras det att tre av fyra har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa i någon form. Trots detta finns det fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa såväl som myter kring dess hantering. 

Genom föreläsningar vill Jenny Edner och Elin Pedersen höja kunskapen om den psykiska ohälsan för att öppna upp för samtal och diskussioner. Kvällen inkluderar fakta kring psykisk hälsa och ohälsa, ledarskapets roll till ett hälsofrämjande klimat och konkreta verktyg du som ledare kan använda i samtal med någon du är orolig för.

Jenny Edner är idrottspsykologisk rådgivare och KBT terapeut. Elin Pedersen är idrottspykologisk rådgivare och har en master i idrottspsykologi. 

Denna utbildningskväll kan du som deltagare välja om du vill delta digitalt eller på plats i Akalla By. När du anmäler dig så uppger du hur du vill delta på kvällen. 


Information

Information

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.