Webbanmälan

Introduktionsutbildning för orienteringstränare

Du som tränare eller hjälpledare inom orienteringsidrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig upplevelser och möten med människor som vill utvecklas med idrotten och du utvecklas med dem. I din roll kan du vara med och hjälpa andra att växa som utövare och individer.

DENNA INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR ORIENTERINGSTRÄNARE ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten generellt och orienteringssporten specifikt. Utbildningen ger dig inspiration och en introduktion till att vara ledare i orientering. Den ger dig, kort och gott, en bra start i ditt tränarskap.

Fakta om utbildningen

Den består av två delar varav den första är idrotts-övergripande, helt webbaserad och tar cirka 2-3 timmar att genomföra och den andra är idrottsspecifik och ger baskunskaper för tränare i orientering. Den andra delen består dels av cirka 1,5 timma webbaserade studier med uppgifter, dels en heldag med praktiska moment. Den första delen är framtagen av SISU Idrottsutbildarna och den andra av Svenska Orienteringsförbundet. Den genomförs lokalt i respektive distrikt med utbildare utbildade av SOFT. dels  

Introduktionsutbildningen för orienteringstränare innehåller:

>         du och ditt sammanhang inom svensk idrott.

>         du och ditt ledarskap.

>         du och träningen.

>         jag & orienteringsföreningen.

>         jag & ledarskapet i orienteringsföreningen.

>         jag & orienteringsträningen.

Information

 • 2022-03-13
  • 2022-03-13 10:00 - 12:30
  • 2022-03-20 09:00 - 16:00
 • Knalleborg - digital/fysisk
 • Lina Matthews och Johan Leire
 • Lunch och fika
 • 0 av 20

Information

 • 2022-03-13
  • 2022-03-13 10:00 - 12:30
  • 2022-03-20 09:00 - 16:00
 • Knalleborg - digital/fysisk
 • Lina Matthews och Johan Leire
 • Lunch och fika
 • 0 av 20