Webbanmälan

Trygg idrott

Föreläsning med workshop om trygga idrottsmiljöer, samt ungas delaktighet och inflytande.

En trygg idrott är en idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar - oavsett om det handlar om barn, ungdomar eller vuxna. För att kunna skapa en trygg miljö behöver idrottsrörelsen ha nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. För att den svenska idrottsrörelsen ska nå sin vision och bli världens bästa på alla nivåer krävs att alla tar sitt ansvar för att bidra till en trygg och inkluderande idrott för alla. Målet är att alla som idrottar ska kunna utvecklas både fysiskt, psykiskt och socialt. En trygg idrott lägger grunden till precis det.

Innehåll:

 • Trygga och otrygga idrottsmiljöer
 • Ungas delaktighet och inflytande
 • Trakasserier, mobbing, sexuella övergrepp och våld
 • Förebyggande arbete: handlingsplan och checklista

Målgrupp:

Föreläsningen passar ledare och styrelse.

Föreläsare:

Jakob Boudin, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, RF-SISU Norrbotten.
E-post: jakob.boudin@rfsisu.se
Tel: 070- 686 83 66 

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Norrbottens hemsida.


___________________________________

Länken till föreläsningen kommer skickas till den e-post du uppger i anmälan. 
Detta görs ett par dagar innan föreläsningen.

Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan, skicka namn, fullständigt personnummer,
organisation, arrangemangets namn och datum till norrbotten@rfsisu.se.

___________________________________

Information till idrottsföreningar i Haparanda:
Föreläsningen ingår i Haparanda kommuns satsning "Utmärkt Förening". En satsning på föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.

Information

 • 2022-02-06
  • 2022-02-08 19:30 - 21:00
 • Teams (digitalt)
 • Jakob Boudin

Information

 • 2022-02-06
  • 2022-02-08 19:30 - 21:00
 • Teams (digitalt)
 • Jakob Boudin

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.