Webbanmälan

Fortsättningsutbildning för tränare

Om utbildningen
Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag, oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i grundutbildning för tränare.  

Du får möjlighet att brottas med ditt eget ledarskap. Utveckla arbetssätt för att stärka det så att du kan möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga.  

Dessutom får du ökad kunskap kring hur du lägger upp den långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning. 

Efter denna utbildning ska du kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid.

För vem är utbildningen?
Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna. Du får gå utbildningen från det år du fyller 16.

Fakta om fortsättningsutbildning för tränare
Omfattar totalt 32–35 utbildningstimmar á 45 minuter varav 15–18 av dem genomförs som egna studier på webb, i det digitala klassrummet och på hemmaplan. Självstudier på webben startar 19/9,  2 veckor innan första träffen. Utbildningen sker i ett varierat lärande: studier via webb, böcker och uppgifter i det digitala klassrummet. Den består också av en gemensam träff med fokus på fördjupande samtal, erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning.

Fortsättningsutbildningens områden
Jag och idrottsrörelsen, Jag och ledarskapet, Jag och träningen, Jag och utövaren, Samt en valbar del där du får ett antal områden att välja på.

 

Information

  • 2022-09-08
   • 2022-10-03 18:00 - 21:00
   • 2022-10-17 18:00 - 21:00
   • 2022-11-12 09:00 - 14:00
   • 2022-11-28 18:00 - 21:00
  • Digitalt/ Tillfälle 3, Norrköping alt. Kungsbacka

Information

  • 2022-09-08
   • 2022-10-03 18:00 - 21:00
   • 2022-10-17 18:00 - 21:00
   • 2022-11-12 09:00 - 14:00
   • 2022-11-28 18:00 - 21:00
  • Digitalt/ Tillfälle 3, Norrköping alt. Kungsbacka
  • 2500 SEK
  • Avgiften 2500 kr faktureras föreningen vid påbörjad utbildning. Tillhör du en förening som samarbetar med RF-SISU Östergötland och fullföljer hela utbildningen med 100% närvaro erhåller föreningen 2500 kr i bidrag vilket gör att utbildningen i slutändan blir kostnadsfri för er. Vid oanmäld frånvaro faktureras föreningen i efterhand 500 kr. Vid påbörjad men ej slutförd utbildning har deltagaren 12 månader på sig att slutföra för att erhålla finansiering och bli godkänd. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.