Webbanmälan

Återstartskonferens för föreningar

Sista dag att anmäla sig är sista januari 2022.

Nu återstartar vi flygsporten efter nedstängningarna under pandemin. Vi fokuserar på rekrytering och återrekrytering. 

Konferensen skall inspirera er kring nyrekrytering och återrekrytering av tidigare medlemmar.

Svenska Flygsportförbundet har tilldelats 2,1 mkr till återstartsstöd. Varav 1,26 mkr kommer utdelas i bidrag till föreningar. Främst skall medlen syfta till att stötta att åter få verksamhet för barn och ungdomar (7-25 år). 
FSF kommer under konferensen förklara vilka två olika stöd vi erbjuder i detalj och stöden kommer utdelas främst till deltagande föreningar på  denna konferens.

Det ena stödet har vi gett arbetsnamnet mun-mot-mun metoden och syftar till att återrekrytera tidigare aktiva medlemmar - detta stöd gäller alla åldrar. 

Det andra stödet kommer tilldelas de föreningar som LOK-redovisat minst 10 aktivitetstillfällen vid något av åren 2019, 2020 eller vt 2021. Vilka dessa föreningar är och hur mycket medel som tilldelats presenteras på denna konferens.

Vi skall också få verklig inspiration från flygsportare i rekrytering och ni kommer även få utbyta erfarenhet med varandra inom området.

Konferensen är över två förmiddagar 09:00 till 13:00 5-6 februari.

Preliminärt program:

Lördag 5 februari fokus återrekrytering

0900 Intro Kjell/Gunlög 
0905 Vad är återstartsmedel. Flygsports mun-mot-mun metod och tilldelade medel.
0930 Självledarskap utifrån hjärnan, Anna Tebelius Bodin
1100 Paus
1110 FSFs förslag på vision. Värdeord, strategi, Anders Åkvist
1130 Breakout session: Spontan känsla kring FSF:s värdeord, strategi och vision?
1145 Gott föreningsexempel Ballongklubb 
1200 Mun-mot-munmetoden innebär
1210 Breakout session grupper om 5-6 personer. Återrekrytering vad vill ni göra runt detta i föreningarna?
1240 Grupperna presenterar kort bästa exemplen
1300 avslut för dagen

Söndag 6 februari fokus rekrytering

0900 Intro 
0905 Vi skall bli fler, Pekka Havbrandt 
0935 Trulsa om hur det är att vara ung kvinna i en flygsportförening (Borås Segelflygklubb)
0950 Break-out sessions hur är det hos er reflektera kring hur attityden värdegrunden är: trivs unga kvinnor, barn och ungdomar i er klubbmiljö vad kan vara utmaningar och vad kan förändras
1005 Gruppredovisning
1015 Folkspel 
1055 min paus
1100  Föreningsexempel Bollnäs flygklubb, ordförande Hans Dunder
1115 Föreningsexempel Malmö flyg förening, ordförande Alen Kaljaca
1130 Vi presenterar fördelade medel
1145 Breakout sessions ämne nyrekrytering dela med er av era knep och tankar kring nyrekrytering
1215 Grupperna redovisar, med avbrott för OS-skridsko
1245 Info om hur ni ansöker om bidragen
1255 Sammanfattning och avslutning

Information

 • 2022-02-01
  • 2022-02-05 09:00 - 13:00
  • 2022-02-06 09:00 - 13:00
 • Zoom
 • Kjell Folkesson, Gunlög Edgren

Information

 • 2022-02-01
  • 2022-02-05 09:00 - 13:00
  • 2022-02-06 09:00 - 13:00
 • Zoom
 • Kjell Folkesson, Gunlög Edgren