Webbanmälan

Simlärare med start 8 juni

Simlärare är den andra nivån i Svenska Simförbundets utbildningsstruktur och består av fyra delar.

Delarna är sammanhängande och man måste gå samtliga delar för att bli godkänd på utbildningen.

Del 1: Webbträff med efterföljande webbutbildning som görs hemma innan del 2.

Del 2: Fysisk träff under en hel helg

Del 3: Webbutbildning som görs hemma

Del 4: Fysisk träff under en hel helg

 


Information

 • 2022-06-03
  • 2022-06-08 18:00 - 20:00
  • 2022-07-02 09:00 - 16:30
  • 2022-07-03 09:00 - 16:30
  • 2022-08-06 09:00 - 16:30
  • 2022-08-07 09:00 - 16:30
 • Via Zoom / Eriksdalsbadet
 • Erika Krook

Information

 • 2022-06-03
  • 2022-06-08 18:00 - 20:00
  • 2022-07-02 09:00 - 16:30
  • 2022-07-03 09:00 - 16:30
  • 2022-08-06 09:00 - 16:30
  • 2022-08-07 09:00 - 16:30
 • Via Zoom / Eriksdalsbadet
 • Erika Krook