Webbanmälan

Digital utbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott - en grundkurs

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Kursen kopplar ihop utvecklingsresorna i Strategi 2025, Jämställdhet för en framgångsrik idrott och En inkluderande idrott för alla, med de tre andra utvecklingsresorna och med den idrottsliga vardagen.

Målgrupp
Organisationsledare, tränare och föräldrar

Syfte
Att ge inspiration och exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt. En introduktion av den nya plattformen Inkluderande idrott - normer, kunskap, inspiration ingår.

Innehåll
- Hur normer som könsnormer, heteronormer och vithetsnormer präglar våra idrottsmiljöer, hur det går att få syn på utmaningar i den egna miljön.
- Ge en bakgrund till varför ett normmedvetet synsätt är en förutsättning för att idrotten ska vara relevant och intressant för många även i framtiden - bortom 2025. 
- Utöver baskunskap om normers påverkan på idrotten, tid för reflektion och samtal om nuläget i den egna miljön och konkreta verktyg för förändring och identifikation av handlingar som måste till för att förändring ska ske.

Viktigt att du vid anmälan anger en fungerande e-postadress dit vi kan skicka inloggningsuppgifter till den digitala utbildningen.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, eller om du har frågor/funderingar, vänligen kontakta Kerstin Fryksén

De uppgifter som lämnas vid anmälan förvaras enligt plan för personuppgifter.

Din e-postadress kan komma att användas för liknande erbjudanden.

Information

 • 2022-10-16
  • 2022-10-18 18:00 - 20:30
 • Teams
 • Erik Timblad
 • 500 SEK
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

Information

 • 2022-10-16
  • 2022-10-18 18:00 - 20:30
 • Teams
 • Erik Timblad
 • 500 SEK
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.