Webbanmälan

Instruktör DU1 och DU2 (3)

Inbjudan till Instruktörsutbildning Domare DU1 och 2

Denna inbjudan går till de personer som ska utbilda domare DU1 och DU2 (tidigare föreningsdomare) under hösten 2022. 

Utbildningen riktar sig till dig som skall vara instruktör i förbundet eller i förening. 

Länk till utbildning kommer dagen innan utbildningen är förlagd. 

Efter avslutad utbildning skickas inlogg till Online Academy som numera är instruktörernas utbildningsportal. 

Information

   • 2022-06-07 19:00 - 22:00
  • Digitalt
  • Martin Andersson

Information

   • 2022-06-07 19:00 - 22:00
  • Digitalt
  • Martin Andersson