Webbanmälan

Utvecklas i din roll som lärgruppsledare

Lärgruppsledarutbildningen ger dig en grund med pedagogiska metoder och verktyg som underlättar för dig i din roll som lärgruppsledare. Som lärgruppsledare är din uppgift att vara en samordnare och inspiratör som fångar upp deltagarnas förslag och idéer. 


Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser. I en lärgrupp är det ni tillsammans som kommer fram till vilket ämne ni vill samtala kring. Det behöver inte ha med själva träningen att göra, men kan ha att göra med något annat som är viktigt i en förening eller för den personliga utvecklingen. 

Du som lärgruppsledare behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och du behöver inte ha svar på alla frågor. Det är ni tillsammans i lärgruppen som ska hitta svaren ni söker. Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i din roll som lärgruppsledare. 

Folkbildning är grunden till lärande som ska ge en positiv vision, ge deltagarna nya kunskaper, handlingskraft och en förändringsvilja. 

Innehåll: 

- Vad är folkbildning

- Din roll som lärgruppsledare

- Lärgruppen

- Redovisningen

Det finns en fördjupning av utbildningen på webben:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/

Kontakt:
Stina Älverud, stina.alverud@rfsisu.se 

_____________________________________

Länken till föreläsningen kommer skickas till den e-post du uppger i anmälan. 
Detta görs någon dag innan föreläsningen.


Om du drabbas av tekniska problem vid anmälan, skicka namn, fullständigt personnummer,
organisation, arrangemangets namn och datum till norrbotten@rfsisu.se.

 

Information

  • 2022-10-16
    • 2022-10-19 20:00 - 20:30
  • Teams
  • Anmälan är bindande. Du har dock rätt att avboka kostnadsfritt fram till den 19/10 kl. 12.00. Utbildningen är gratis men vid utebliven avanmälan faktureras 100 kr/deltagare.

Information

  • 2022-10-16
    • 2022-10-19 20:00 - 20:30
  • Teams
  • Anmälan är bindande. Du har dock rätt att avboka kostnadsfritt fram till den 19/10 kl. 12.00. Utbildningen är gratis men vid utebliven avanmälan faktureras 100 kr/deltagare.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.