Webbanmälan

Föreningskommunikation - grund

Förmågan att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt gör det möjligt att möta förväntningar och uppnå gemensamma mål. Bra och tydlig kommunikation är avgörande för goda samarbeten, trivsel och måluppfyllelse.

Det här är en grundutbildning för er som vill utveckla föreningens interna och externa kommunikation. Vi blandar information, tips och samtal kring nuläge och nyläge i föreningens kommunikativa arbete. Ett startskott i arbetet som ni sedan fortsätter i er förening.

En del av innehållet

Vilka målgrupper behöver vi kommunicera med?
Vilka kanaler använder vi?
Vem har det kommunikativa ansvaret?

Målgrupp

Föreningsledare, det vill säga för dig som är aktiv i styrelsen eller annan övergripande ledningsfunktion i föreningen.

Tidsåtgång

1,5 timmar.

Bekräftelse & Kallelse

En bekräftelse med information om det digitala upplägget skickas ut till den angivna mejladressen efter att anmälan är gjord. En kallelse med länk för att ansluta till utbildningen kommer sedan att skickas ut via mejl efter anmälningstidens slut.

Glöm inte att ange korrekt mejladress vid anmälan.

Information

  • 2022-08-31
    • 2022-09-01 18:00 - 19:30
  • Anmälan är bindande. Har du ej lämnat återbud senast kl 12 samma dag debiteras er förening 200 kronor. För avbokning; kontakta alireza.samadi@rfsisu.se

Information

  • 2022-08-31
    • 2022-09-01 18:00 - 19:30
  • Anmälan är bindande. Har du ej lämnat återbud senast kl 12 samma dag debiteras er förening 200 kronor. För avbokning; kontakta alireza.samadi@rfsisu.se

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.