Webbanmälan

Ungdomstränarutbildning 10-12 år i Göteborg

En kurs för dig som leder friidrottsträning för ungdomar före puberteten eller äldre nybörjare.

Kursen Friidrott 10–12 år handlar om friidrottsträning för ungdomar före puberteten och omfattar totalt tre kursdagar. 

Merparten av tiden i kursen Friidrott 10-12 år ägnas åt teoretisk och praktisk utbildning i friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar samt koordinations- och styrketräning. Resterande tid ägnas åt friidrottstränarskap, träningslära, träningsplanering och metodik.

Förkunskaper/erfarenheter 
Eftersom kursen Friidrott 10–12 år är en grundkurs krävs inga särskilda förkunskaper. Vilja, engagemang och intresse för tränaruppgiften är de viktigaste förutsättningarna. 

Utbildningsmål 
De tränare som har genomgått kursen Friidrott 10–12 år ska ha fått följande idrottsspecifika kunskaper: 
· Ha en grundläggande förståelse för helhetsutförandet i alla friidrottens grenar. 
· Veta vilka faktorer som är särskilt ”träningsbara” under tiden före puberteten. 
· Ha en grundläggande förståelse för planering av ett träningsår och en träningsvecka. 

Dessutom ska utbildningen: 
· Stärka kursdeltagarnas vilja att vara tränare. 
· Ses som en möjlighet till nätverksbyggande/utökat kontaktnät med andra ungdomstränare. 
· Ge kursdeltagarna möjlighet att ta till sig ett reflekterande förhållningssätt till ledarskapet och ledaruppgiften. 
· Ge kursdeltagarna insikten att kursdagarna bara är ett av många tillfällen att söka kunskap om träning och tränarskap.


Information

 • 2022-09-27
  • 2022-10-01 09:15 - 17:00
  • 2022-10-02 09:15 - 17:00
  • 2022-10-22 09:15 - 17:00
 • Friidrottens Hus Göteborg
 • 3250 SEK
 • Nettokostnad/deltagare som genomför hela utbildningen är 850 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 2400 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 3250 kr. För att få idrottslyftet måste man delta alla fyra dagarna och genomföra SISU webbutbildning.
 • 10 av 20

Information

 • 2022-09-27
  • 2022-10-01 09:15 - 17:00
  • 2022-10-02 09:15 - 17:00
  • 2022-10-22 09:15 - 17:00
 • Friidrottens Hus Göteborg
 • 3250 SEK
 • Nettokostnad/deltagare som genomför hela utbildningen är 850 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 2400 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 3250 kr. För att få idrottslyftet måste man delta alla fyra dagarna och genomföra SISU webbutbildning.
 • 10 av 20