Webbanmälan

C-banbyggarkurs

Är du D-banbyggare och är sugen på att ta steget vidare till nästa nivå? Då är du välkommen på C-banbyggarkurs!

Kurstid/innehåll

Kursen hålls lördag till söndag 14–15 oktober på Gävle Ryttarsällskap. Kursen innehåller teoretisk och praktisk banbyggnad och hålls i teorisal och ridhus/ridbana. Preliminära tider:
Lördag 14/10 – 10.00-19.00
Söndag 15/10 – 9.00-15.00

Kriterier för att få söka:                    

 • Verkat som D-banbyggare i minst två år.
 • Byggt minst åtta tävlingsdagar vid minst fyra tävlingar och assisterat med lägst B-banbyggare vid minst sex tävlingsdagar med klasser upp till 1,30 m eller Medelsvår B på ponny.
 • Deltagit vid repetitionskurser enligt gällande regler

Antal deltagare

Minst 7 deltagare för att kursen ska genomföras.

Kurskostnad

Kurskostnaden är 3350 kr. Vid fler än 10 deltagare justeras kurskostnaden neråt. I kursavgiften ingår lunch båda dagarna, em-fika lördag och fm-fika söndag. Boende och middag bekostas av deltagaren.

Kostnad för examination efter kursen tillkommer.

Förberedelser

Ta med eget ritmaterial. OBS! Ett absolut krav är att man ritar i skala. Ritning kommer att ske för hand.

Kost/logi

Resa och logi samt middag ombesörjer deltagaren själv. Boende kan bokas till idrottspris på Scandic CH, mejla matilda.fagerlind@ridsport.se för mer information och bokning.

Efter genomförd kurs

Efter godkänd C-kurs ska aspirant inom ett år bygga upp på 2*-tävling för ridhästar med högsta klass 1,30 m, alternativt Medelsvår B för ponny. Efter att aspirant fått godkänt ska denna vid de tre närmast kommande tävlingarna i förväg visa banskisserna för, och samråda med, examinatorn.

Tillåten att bygga

Till och med 2*-tävlingar med klasser upp t.o.m. 1,30 m för ridhäst och Medelsvår B för ponny.

Anmälan senast 21 september 2023

Information

  • 2023-09-21
   • 2023-10-14 10:00 - 19:00
   • 2023-10-15 09:00 - 15:00
  • Gävle Ryttarsällskap
  • Leif Hall
  • 3350 SEK
  • Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Vid avanmälan debiteras faktiska kostnader.
  • D-banbyggare

Information

  • 2023-09-21
   • 2023-10-14 10:00 - 19:00
   • 2023-10-15 09:00 - 15:00
  • Gävle Ryttarsällskap
  • Leif Hall
  • 3350 SEK
  • Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Vid avanmälan debiteras faktiska kostnader.
  • D-banbyggare