Webbanmälan

Trygg och inkluderingswebben - INSTÄLLD

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. 

I kväll går vi igenom det webbverktyg som är skapat för att ni som arbetar, har förtroendeuppdrag, är engagerade i en idrottsförening ska på ett bra sätt få ledning och hjälp med arbetet med att skapa trygga och inkluderande miljöer.

Det är ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet som krävs. 

Kvällen innehåller genomgång av webbens olika delar:

Skapa trygga och inkluderande miljöer 
Lär dig om trygghet och inkludering 
Normkritik och inkludering- fördjupning

Hur er förening sedan kan gå vidare genom att jobba med att titta på ert nuläge, ta fram en målbild, göra en kunskapsinventering och en handlingsplan kommer ni också att få ta del av.

Målgrupp: Förtroendevalda

Kostnad: Kostnadsfritt


Information

   • 2023-04-27 18:30 - 20:45
  • Microsoft Teams
  • Helen Alpstig

Information

   • 2023-04-27 18:30 - 20:45
  • Microsoft Teams
  • Helen Alpstig

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.