Webbanmälan

Nyfiken på - Vad innebär de nya Lok-stödsreglerna?

Den 1 juli 2023 införs nya LOK-stödsregler. Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Nyfiken på - en samtalsserie där vi pratar om ämnen som du kanske redan är nyfiken på eller som du efter samtalet blir nyfiken på.

Den här lunchen kommer vi att samtala med Markus Thorn och Stefan Ålander:

 • Bakgrund till förändringar av LOK-stöd
 • Tydliggöra LOK-stödets syfte
 • Nya LOK-stödsregler från 1 juli 2023
 • Storlek på grupp – max 20 deltagare per ledare
 • Flexibla aktivitetsformer
 • Aktivitet 45 minuter

Under detta lunchsamtal pratar vi på ett enkelt sätt utifrån olika perspektiv och vad de nya reglerna kan innebära för din förening. Ta med dig oss på promenaden och lyssna och få inspiration eller koppla upp dig tillsammans med dina kollegor så har ni samtalsämnet klart till eftermiddagsfikat.

Varmt välkomna!

Lunchsamtalet är kostnadsfritt

Information

   • 2023-05-04 12:00 - 13:00
  • Microsoft Teams
  • Stefan Ålander

Information

   • 2023-05-04 12:00 - 13:00
  • Microsoft Teams
  • Stefan Ålander

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.