Webbanmälan

Inspirationskonferens för föreningar

Sista dag att anmäla sig är sista januari 2022.

Välkomna till 2023 års digitala föreningskonferens via Zoom som ska inspirera er kring nyrekrytering och återrekrytering av tidigare medlemmar.

Preliminärt program:
Lördag 4 februari

09:30 Intro Kjell/Gunlög
10:00 ”Sluta aldrig gå” Christina Rickardsson 
11:00 Föreningsexempel mun-mot-mun 1
11:10 Föreningsexempel mun-mot-mun 2
11:20 Exempel hur man kan göra. Gunlög
11:25 Paus
11:30 Gruppdiskussion mun-mot-mun
12:00 Återsamling och grupperna delar med sig av sina samtal.
12:15 Lunch
13:15 Privatekonomisk omvärldsanalys. Arturo Arques, Swedbank.
13:35 FAI om rekrytering. Markus Haggeney, generalsekreterare FAI.
14:20 Paus
14:30 Föreningsexempel Trelleborgs Modellflygklubb.
14:40 Föreningsexempel rekrytering 2
14:50 Gruppdiskussion rekrytering
15:30 Återsamling och grupperna delar med sig av sina samtal
16:00 Avslut

Information

  • 2023-02-01
   • 2023-02-04 09:30 - 16:00
  • Zoom
  • Kjell Folkesson, Gunlög Edgren

Information

  • 2023-02-01
   • 2023-02-04 09:30 - 16:00
  • Zoom
  • Kjell Folkesson, Gunlög Edgren