Webbanmälan

Ridlärar- och tränardag

Varmt välkommen på ridlärar- och tränardag, fortbildning för licensierade tränare och diplomerade ridlärareVarmt välkomna på ridlärar- och tränardag
Öppen för licensierade tränare och diplomerade ridlärare.
Det är ganska många år sedan vi genomförde ridlärardagarna och förra året tog vi upp traditionen igen.
Kanske i lite ny tappning, men med samma intressanta och värdefulla innehåll.

Dagarna är bland annat till för att diskutera aktuella ämnen, ge information men också för att inspirera genom intressanta och aktuella föreläsningar.
Under 2024 är fokus välfärd för både häst och människa
Säkerhet och Social Licens to operate (SLO) är de föreläsningar/diskussioner som är i fokus

Med oss på detta fortbildningstillfällen är Margaretha Rödén och Marcus Lundholm
Margaretha är förbundsläkare och sitter med i förbundets säkerhetsgrupp. Hon är väl insatt i så väl incidentrapport som forskning på hjärnskakning.
Marcus är föredragande tjänsteman i hästvälfärdsrådet. Med sin erfarenhet och kunskap pratar han varmt om SLO och de utmaningar och möjligheter som finns framöver.

Plats: Ronneby Brunn
Inspirationsföreläsare:  Margaretha Rödén och Marcus Lundholm
Datum: Måndag 15/4 Ronneby brunn
Tid: 9:00 – 17:00
Anmälan: på länken, sista anmälningsdag 7/4
Kostnad: 1200:- i det ingår även fm fika, lunch och em fika.
Betalning: Avgiften faktureras, var noga med att ange rätt faktureringsuppgifter. Avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras faktiska kostnader.

Prel. schema för dagen
9:00 Välkommen fika upprop, genomgång av dagen och info från förbundet 
10.00 Säkerhet med Margaretha Rödén
12.00 Lunch
12:45 Hästvälfärd, SLO med Marcus Lundholm
15.00 fika
15:30 Diskussionsfrågor
17:00 avslut

Joanna Weisz och Lollo Magnusson från centrala kansliet håller ihop dagen.

Varmt välkomna in med er anmälan!

Information

  • 2024-04-07
   • 2024-04-15 09:00 - 17:00
  • Ronneby Brunn
  • Margaretha Rödén och Marcus Lundholm
  • Ingår inte i avgiften
  • Faktureras
  • 1200 SEK
  • Fika, lunch, fika ingår Kostnaden faktureras i efterhand.
  • Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras
  • licensierad tränare, diplomerad ridlärare, Domare, överdomare

Information

  • 2024-04-07
   • 2024-04-15 09:00 - 17:00
  • Ronneby Brunn
  • Margaretha Rödén och Marcus Lundholm
  • Ingår inte i avgiften
  • Faktureras
  • 1200 SEK
  • Fika, lunch, fika ingår Kostnaden faktureras i efterhand.
  • Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras
  • licensierad tränare, diplomerad ridlärare, Domare, överdomare