Webbanmälan

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM)

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är för dig som ledare med strategiska arbets- och ansvarsområden vad fysisk och psykisk styrka, uthållighet, teknik och taktik är för den aktiva idrottaren. Helt avgörande kunskaper och färdigheter som ständigt behöver fyllas på, prövas, omprövas och utvecklas.

Idrottens ledarskaps- och managementprogram syftar till att matcha de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom idéburen sektor möter. När du har gått programmet kommer du att ha tränat upp ett antal av de kapaciteter som krävs för att leda en idé- och värderingsstyrd verksamhet i relation till andra typer av verksamheter och styrmodeller. Genom att pröva, ompröva och utveckla din förmåga att leda effektfullt kommer du att skaffa dig avgörande kunskaper och färdigheter.

Idrottens ledarskaps- och managementprogram vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag leder andra i någon form. Du leder anställda, ideella eller en mix av båda, utan att nödvändigtvis ha personalansvar. Programmet fokuserar på ledarskap på organisations-, grupp- och individnivå.
Platsen för Idrottens ledarskaps- och managementprogram är Bosön utbildningscentrum på Lidingö (Stockholm) – arenan och mötesplatsen för idrottsövergripande högre utbildning och bildning. Platsen är noga utvald eftersom programmet innehåller teoretiskt krävande moment som bland annat behöver och kommer bearbetas i praktiken genom tanke- och rörelsemoment. Och fysisk träning.


Omfattning
Programmet genomförs av Bosön utbildningscentrum i fyra etapper om totalt 6 utbildningsdygn (10 dagar – se datum). Till detta kommer förberedelser och efterarbete på hemmaplan motsvarande cirka 2 arbetsdagar.

Datum och tider
Etapp 1, den 17-19 oktober.
Etapp 2, den 13-15 november.
Etapp 3, den 13-14 december.
Etapp 4, den 15-16 januari 2019.

Alla etapper inleds kl.10.30 med drop-in fika och avslutas kl.12.30 i samband med lunch.

Deltagare
Utbildningsprogrammet riktar sig till personer i ledande positioner. Chefer, verksamhetsledare, utvecklings- och utbildningsansvariga och motsvarande. Du behöver ha någon form av strategiskt verksamhetsansvar liksom du mer eller mindre frekvent leder andra.

Anmälan och personlig kontakt
Förutom att du tillhör målgruppen är motivation, total närvaro och aktiv medverkan nyckelförutsättningar för deltagande. Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2018. Vi eftersträvar en mångfald av deltagare och kommer efter sista anmälningsdag att genomföra personliga intervjuer med samtliga deltagare inför utbildningen. Vi har plats för 20 deltagare.

I syftar till att ge programledningen en tydligare bild av dig som potentiell deltagare och därmed förutsättningar för skapa en bra mix av personer som genom sitt deltagande kan bidra till programmets syfte och mål. Vi ser att du gärna svarar omgående på enkäten här nedan, men allra senast 20 aug.

https://response.questback.com/riksidrottsforbundet/ILMenkat


Programledning
Fredrik Kron, chef utbildning och processtöd och Kristoffer Berg, processledare – båda två vid Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Information och frågor
Så snart du har några frågor eller funderingar kontaktar du:
    Åsa Karlström (anmälan), asa.karlstrom@sisuidrottsutbildarna.se, 08-699 62 16
    Kristoffer Berg (innehåll, genomförande), kristoffer.berg@sisuidrottsutbildarna.se, 08, 699 61 66
    Fredrik Kron, (innehåll, rådgivning), fredrik.kron@sisuidrottsutbildarna.se, 08-699 61 76

Anordnare: Bosön utbildningscentrum

Information

  • 2018-10-17 10:30 - 2018-10-19 12:30
  • 2018-11-13 10:30 - 2018-11-15 12:30
  • 2018-12-13 10:30 - 2018-12-14 12:30
  • 2019-01-15 10:30 - 2019-01-16 12:30
 • Bosön, Lidingö
 • Johanna S:t Clair Renard, Kristoffer Berg
 • 29000 kr
 • inklusive kursmaterial, kost och logi. Även om du bor i Stockholmsområdet är rekommendationen att du väljer att övernatta på Bosön eftersom programmet innehåller både kvälls- och morgonpass.

Information

  • 2018-10-17 10:30 - 2018-10-19 12:30
  • 2018-11-13 10:30 - 2018-11-15 12:30
  • 2018-12-13 10:30 - 2018-12-14 12:30
  • 2019-01-15 10:30 - 2019-01-16 12:30
 • Bosön, Lidingö
 • Johanna S:t Clair Renard, Kristoffer Berg
 • 29000 kr
 • inklusive kursmaterial, kost och logi. Även om du bor i Stockholmsområdet är rekommendationen att du väljer att övernatta på Bosön eftersom programmet innehåller både kvälls- och morgonpass.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!