Webbanmälan

Barnledarutbildning

Dalarnas Skidförbund bjuder in till grundutbildning för barnledare som riktar sig till alla nya ledare inom skidverksamheten. Utbildningen behandlar lekstadiet i utvecklingsmodellen och bygger på konceptet ”skidkul”, det vill säga att det ska vara kul med skidåkning och allt runt omkring. Mycket inslag av lek och roliga aktiviteter för hela familjen. Utbildningen utgör första steget i Svenska Skidförbundets modell för ledarutbildning.
Mål
Efter genomgången utbildning ska man kunna ta hand om de yngsta barnen (ca 6-12 år) inom skidklubben. Ha kunskap om lekens betydelse. Ha kunskap om grundläggande ledarskap.

Tid & Plats
Del 1: 13-14 okt i Grönklitt i samband med DSF alläger/ungdomsläger i Grönklitt. Se info om allägret
www.skidor.com/dalarna
Del 2:  24-25 november 2018 i Grönklitt på snö.


Kursledare

Hanna Myhlback & Erika Lundberg

Kostnad
1800:-/ person
för deltagare 13-14 okt från Dalaklubbar (vid minimum 10 delt.) inkl. kurslitteratur, kursinstruktörer, kurslokal och fika. I mån av plats erbjuds deltagare från övriga distrikt. Kostnad 2300:-/person.

Faktureras klubbarna efteråt.
OBS! Boende och m
at bokar ni klubbvis på Grönklitt kontaktperson Cecilia Difs tel.0250-462 24 maila: cecilia.difs@gronklittsgruppen.se  ange alläger Dalarnas Skidförbund.
Klubben kan söka Idrottslyftpengar från SSF till del av kursen.

Kursmaterial
Skidor för barn, Skidlek en investering för framtiden, Stjärna på skidor delas ut på kursdagen.

Frågor
Hanna Myhlback 070-777 69 06 el. Erika Lundberg 070-285 25 09
Dalarnas Skidförbund tel.072-240 48 00

Information

   • 2018-10-13 00:00 - 2018-10-14 00:00
  • Hanna Myhlback & Erika Lundberg
  • Bokas klubbvis via Grönklitt Kontaktperson Cecilia Difs 0250-462 24 cecilia.difs@gronklittsgruppen.se ange alläger Dalarnas Skidförbund
  • Bokas klubbvis via Grönklitt Kontaktperson Cecilia Difs 0250-462 24 cecilia.difs@gronklittsgruppen.se ange alläger Dalarnas Skidförbund
  • 1800 SEK
  • Faktureras klubben
  • Inga
  • 27 av 25

Information

   • 2018-10-13 00:00 - 2018-10-14 00:00
  • Hanna Myhlback & Erika Lundberg
  • Bokas klubbvis via Grönklitt Kontaktperson Cecilia Difs 0250-462 24 cecilia.difs@gronklittsgruppen.se ange alläger Dalarnas Skidförbund
  • Bokas klubbvis via Grönklitt Kontaktperson Cecilia Difs 0250-462 24 cecilia.difs@gronklittsgruppen.se ange alläger Dalarnas Skidförbund
  • 1800 SEK
  • Faktureras klubben
  • Inga
 • 27 av 25
Ett arrangemang av SISU Idrottsutbildarna, idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och stimulerar till människors lärande.

Vi består av tre delar: studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förlaget SISU Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig driver vi på och stöder utveckling inom idrotten.