Webbanmälan

Introduktion Utvecklingstränare

Introduktion utvecklingstränare är en delvis digital utbildning som utgör den första nivån i Svenska Basketbollförbundets utbildningsmodell för tränare. Utbildningen bygger på självstudier och en efterföljande fysisk träff där man i grupp reflekterar kring och praktiserar innehållet i självstudierna under ledning av en utbildare som verkar som samtalsledare.

Information

  • 2019-05-25 13:30 - 16:30
 • Gothia Arena, Göteborg
 • Jörgen Lillieholm
 • 800 kr
 • 3 av 24

Information

  • 2019-05-25 13:30 - 16:30
 • Gothia Arena, Göteborg
 • Jörgen Lillieholm
 • 800 kr
 • 3 av 24