Webbanmälan

Träningsläger för huvudstyrelsen 19 oktober 2019

Ta chansen att samla delar av huvudstyrelsen – föreningens viktigaste lag – till en inspirerande dag fylld av ny kunskap, stimulans och utvecklande styrelsearbet.

Ta  chansen att samla Vi vill att ni kommer med minst 4 personer från varje huvudstyrelse på träningslägret.

Vi kommer att bl.a. arbeta med följande frågor:

  • Hur kan vi effektivisera styrelsearbetet?
  • Roll- och arbetsfördelning
  • Modeller för t.ex. rekrytering, årsplaner
  • Finansieringsmöjligheter

Även om vi har en hel del tips och idéer att komma med så är givetvis erfarenhetsutbytet ett av de viktigaste momenten en sådan här dag.
 


Frågor:

Lena Jönsson

010-476 42 14
lena.jonsson@jhidrott.rf.se


Information

Information

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!